Overslaan en naar de inhoud gaan

Charter Talent naar de Top

Het Charter Talent naar de Top bevat richtlijnen en heldere afspraken die organisaties helpen om doelgericht te werken aan duurzame en effectieve resultaten.

Deelnemen aan het Charter toont commitment, geeft inzicht in waar men staat ten opzichte van anderen, geeft een netwerk en aanknopingspunten voor verdere verbetering. De monitor laat niet alleen de performance in cijfers zien maar ook onderliggende kwalitatieve factoren. Inmiddels laten charterorganisaties zich ook breder monitoren op culturele diversiteit.

Ook al laat de Monitor een steeds beter beeld zien, er blijft nog een weg te gaan. Misschien blijft het ook altijd wel “werk aan de winkel”. Omdat simpelweg niet overal goede voortgang wordt geboekt, is op 1 januari 2022 de wet ‘evenwichtiger verhouding vrouwen en mannen in het bestuur en de Raad van Commissarissen’ in werking getreden. Eén derde deel van de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven zal binnen enkele jaren uit vrouwen moeten bestaan. Daarnaast zullen grote vennootschappen (circa vijfduizend bedrijven) ambitieuze streefcijfers ten aanzien van diversiteit moeten vaststellen én daar een plan van aanpak aan moeten verbinden. De Sociaal Economische Raad heeft de wettelijke taak rapportage hierover te faciliteren én de resultaten van bedrijven zichtbaar te maken.

Veel charterorganisaties voldoen op dit moment al aan deze quota. Het laat zien waartoe commitment van de top kan leiden. Het laat ook de toegevoegde waarde zien van het charter- netwerk. Het Charter en daarmee het netwerk staat altijd open voor nieuwe deelnemers. 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Deelnemende organisaties

Aan de hand van zes criteria worden organisaties jaarlijks op de voortgang getoetst. Het monitoringsrapport bevat naast informatie over cijfermatige ontwikkelingen ook een benchmarkoverzicht. Bovendien bieden wij aangesloten organisaties ondersteuning om diversiteit en inclusie verder te verbeteren. 

Vanaf de start in 2008 hebben inmiddels meer dan 277 organisaties het Charter ondertekend.

Bekijk alle charterondertekenaars

Resultaten monitor 2021

  • Het gemiddelde aandeel vrouwen in de (brede) top steeg van 32,1% naar 33,2% bij organisaties die het Charter Talent naar de Top ondertekenden.
  • Het gemiddeld percentage vrouwen in de RvB steeg naar 37,5%, in de RvC naar 39% en in de RvT 46% in 2021.  
  • In 2021 nam bij 68,3% van de organisaties het aandeel vrouwen in de top toe, bij 24,8% daalde het en bij 6,9% bleef het gelijk. 
  • In 2021 heeft bijna tweederde (62,7%) van de besturen van Charterorganisaties een evenwichtige m/v-verdeling weten te realiseren in de raden van bestuur (RvB), is het grootste deel (83,7%) van de raden van commissarissen (RvC) evenwichtig samengesteld en heeft 95,7% van de raden van toezicht (RvT) een evenwichtige verdeling.
  • Charterorganisaties zijn ook een voorbeeld op het gebied van culturele diversiteit; tweederde van de deelnemers aan de Monitor Cultureel Talent naar de Top stelt inmiddels een streefcijfer voor culturele diversiteit
  • Executive searchbureaus droegen in 2021 verhoudingsgewijs minder vrouwen voor, maar er werden meer vrouwen benoemd.
  • Talent naar de Top Diamant Award winnaars: NPO, ANWB & PwC (Culturele Diversiteit)
  • Talent naar de Top Executive Search Award winnaar: The Executive Network

Monitor rapport 2021

Vanaf de start in 2008 hebben tweehonderdzevenenzeventig organisaties het Charter Talent naar de Top getekend. In al die jaren heeft de inzet en commitment van de deelnemende organisaties ertoe geleid dat het aandeel van vrouwen aan de top betekenisvol is gestegen. Bijna 60% heeft een aandeel vrouwen in de top dat boven de 30% uitkomt. De monitor over 2021 laat wederom een stijging zien. 

Lees verder

Diamant Awards 2022

Twee charterorganisaties ontvangen een Talent naar de Top Diamant Award, omdat zij bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit laten zien. Dit zijn NPO en ANWB. De Talent naar de Top Executive Search Bureau Award is uitgereikt aan The Executive Network, omdat zij een aansprekend voorbeeld zijn voor andere bureaus. Voor de tweede keer is ook een Diamant Award toegekend aan de organisatie die op het gebied van culturele diversiteit bijzonder goed heeft gepresteerd; PWC nam deze Award in ontvangst.

Bekijk de winnaars