Skip to main content

Privacy statement

Verwerken persoonsgegevens

Stichting Talent naar de Top verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum/Leeftijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijfformulieren
 • Uitslagen LSI-testen, zelftesten of overige gebruikte testen.

Talent naar de Top verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten- en producten

Uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld; dit komt veelal neer op een periode van één tot twee jaar, of voor zo lang het nodig is voor Talent naar de Top om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Talent naar de Top verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Talent naar de Top gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in ts stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Talent naar de Top maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De via het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden doorgegeven naar en door Google opgeslagen worden op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Inzien en/of wijzigen persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensbewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Talent naar de Top, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens,  waarover wij beschikken naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.  Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar: nadia.schiernecker@talentnaardetop.nl, de verantwoordelijke hiervoor binnen de stichting. Mocht u na contact met de stichting niet tot overeenstemming komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Talent naar de Top neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: nadia.schiernecker@talentnaardetop.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, betreffende de materialen op de website berusten bij Talent naar de Top. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Talent naar de Top.

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden en heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag van u. We gaan graag samen met u in gesprek om tot een oplossing te komen. In onderstaand bestand leggen wij u uit hoe u een klacht kunt indienen en welke stappen er worden doorlopen.