Skip to main content

Ondertekenaars Charter Talent naar de Top halen wel 30% m/v-diversiteit

Succesvol diversiteitscharter nu ook ingezet voor culturele diversiteit

Amsterdam, 29 juni 2018 – De organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend laten zien dat 30% topvrouwen wel haalbaar is, als je je maar langdurig committeert aan diversiteitsbeleid. Met 36,9% vrouwen in de raad van commissarissen en 27,2% vrouwen in de raad van bestuur blijken zij opnieuw koplopers in Nederland. Dat staat in de Monitor Talent naar de Top 2017 met de titel ‘Het kán wel’, die Caroline Princen, voorzitter commissie Monitoring, vandaag aanbiedt aan minister Sigrid Kaag. Het succes van het charter leidt ertoe dat het nu ook ingezet wordt voor meer culturele diversiteit aan de top. De pilot is al van start.

Het Charter Talent naar de Top is ondertekend door 262 vooraanstaande organisaties in Nederland. Elk jaar wordt de voortgang van deze groep ondertekenaars gemonitord. In 2017 blijkt opnieuw dat als het gaat om het aandeel vrouwen in bestuur en toezicht deze groep organisaties ver voor ligt op organisaties die officieel moeten voldoen aan het wettelijk streefcijfer (minimaal 30% m/v-verdeling in bestuur en toezicht). In 2017 voldoet 70% van de charterorganisaties aan het wettelijk streefcijfer in de raad van commissarissen en 67,7% in de raad van toezicht. Bijna de helft (48,6%) haalt minimaal 30% vrouwen in de raad van bestuur.

Quotum blijft nodig

Caroline Princen, voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top: “Het goede nieuws is dat de charterondertekenaars laten zien dat 30% vrouwen in de top wel degelijk kan. Zolang je maar doelen stelt en je langdurig committeert aan diversiteitsbeleid. Het slechte nieuws is dat er nog steeds veel organisaties zijn die onvoldoende intrinsiek gemotiveerd zijn om daar werk van te maken, zij ondernemen gewoonweg te weinig. Dat bleek ook uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. Daarom is een wettelijk quotum nog steeds nodig.”

“Het goede nieuws is dat de charterondertekenaars laten zien dat 30% vrouwen in de top wel degelijk kan.”

Caroline Princen,  voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top

Succesvol ook in subtop

Het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars is in 2017 gestegen naar 23,6%. Het aandeel vrouwen in de subtop is gestegen naar 27,9%. Vrouwen maken inmiddels 43,7% uit van de totale organisatie van charterondertekenaars. Sinds de start van het charter in 2008 groeit het aandeel vrouwen in de top gestaag met 1 procentpunt per jaar. 

De monitor laat zien dat charterorganisaties doen waarvoor ze getekend hebben: beleid ontwikkelen om m/v-diversiteit in de top van hun organisatie te realiseren. Het aandeel vrouwen in de top neemt sterker toe in organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is. Hoe langer organisaties verbonden zijn aan het Charter Talent naar de Top, hoe beter het m/v-diversiteitsbeleid in de praktijk binnen de organisatie wordt vormgegeven en uitgevoerd.

Pilot Culturele Monitoring naar de Top

Door het succes van het Charter Talent naar de Top verzochten ondertekenaars, stakeholders en rolmodellen om deze expertise ook in te zetten om de culturele diversiteit (werknemers met een niet-Westerse migratieachtergrond) aan de top te bevorderen. De komende periode neemt een kleine groep organisaties deel aan de pilot Culturele Monitoring Talent naar de Top. Dit is een variant op de bestaande monitor voor m/v-diversiteit, waarbij organisaties:

  • aangeven wat hun ambitie is door een streefcijfer voor culturele diversiteit aan de top te bepalen;
  • kwantitatieve gegevens aanleveren met betrekking tot culturele diversiteit in top, subtop en de gehele organisatie;
  • kwalitatieve gegevens leveren over de zes beleidsdimensies van de Monitor, zoals leiderschap, hr-management en bedrijfsklimaat.

Met de resultaten wordt de huidige monitor aangescherpt, zodat het jaar erop een grotere groep organisaties mee kan doen en een benchmark kan worden gemaakt. De Monitor Talent naar de Top zal dan bestaan uit een deel over m/v-diversiteit en een deel over culturele diversiteit aan de top. Net als de huidige monitor wordt ook dit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau VanDoorneHuiskes en partners.

Aansprekende voorbeelden, waaronder executive searchbureaus

Vijf charterorganisaties ontvangen een Talent naar de Top Diamant Award, omdat zij bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit laten zien. Dit zijn ABN AMRO, Allen & Overy, gemeente Amsterdam, de Rijksoverheid en runner-up Lidl, die in 2017 als eerste supermarktketen het charter ondertekende. Dit jaar zijn voor het eerst ook de executive searchbureaus gevolgd die de Executive Search Code hebben ondertekend. De monitor levert inzicht in hoe searchbureaus zich inzetten voor de benoeming van vrouwen in topfuncties en welke resultaten zij boeken. De Talent naar de Top Executive Search Bureau Award is uitgereikt aan Van der Laan & Co, omdat zij een aansprekend voorbeeld zijn voor andere bureaus.

Aanbevelingen van de commissie

De commissie doet aanbevelingen aan onder meer bedrijven, het Charter Talent naar de Top en de politiek. De commissie vindt dat de waarde van het charter is bewezen door een grote groep bedrijven sinds de start aan zich te binden en beveelt aan het charter te gebruiken om een bredere beweging te organiseren, waarin bedrijven kunnen leren van elkaar. Daarnaast vindt de commissie een quotum nog steeds noodzakelijk om organisaties die geen stappen zetten te stimuleren. Organisaties die nu al belang hechten aan m/v-diversiteit, zoals de charterorganisaties, worden niet geraakt door een quotum maar zijn een rolmodel voor anderen.

Deel dit artikel: