Skip to main content

Shell, Dura Vermeer en Pon Holding willen meer vrouwen in hun top

Nieuwsbericht

14 december 2018, Amsterdam – Vandaag ondertekenen de bedrijven Shell, Pon en Dura Vermeer het Charter Talent naar de Top en committeren zich daarmee aan een vrijwillig, maar niet vrijblijvend beleid om meer vrouwen in hun (sub)top te realiseren. De bedrijven verklaren zich in te zetten op negen punten op het gebied van beleid, aanpak en verantwoording. De organisaties zijn allen afkomstig uit een branche waarin mannen sterk vertegenwoordigd zijn. Daarmee is hun toezegging een opvallende en zeer waardevolle stap naar een meer evenwichtige top in het Nederlandse bedrijfsleven.

Na vandaag zijn er 265 organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend. De drie bestuurders die vandaag tekenen, hechten elk om hun eigen reden belang aan meer vrouwen aan de top:

Charterondertekenaars Talent naar de Top Diversitycongres 2018

Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland:

“Om onze ambities waar te maken hebben we een diverse en inclusieve werkomgeving nodig. Alleen als iedereen zichzelf kan zijn worden de beste prestaties geleverd. Ook richting onze klanten en partners willen we graag laten zien dat iedereen welkom is bij Shell. Daarbij geloven we in ‘Balance means business’. Het ondertekenen van het Charter helpt ons om de focus te houden op een gezonde balans tussen mannen en vrouwen in onze organisatie en onderschrijft het belang dat wij hechten aan diversiteit en inclusiviteit.”
 

Job Dura, voorzitter raad van bestuur Dura Vermeer:

“De rol van het bouwbedrijf is veranderd van capaciteitsaanbieder naar leverancier van toegevoegde waarde. Opgaven zijn complexer geworden. Er is steeds meer behoefte aan een multidisciplinaire netwerkstructuur. Het samensmelten van diversiteit op het gebied van zowel vakkennis, competenties en vaardigheden vormt de nieuwe sleutel tot succes. Er is meer dan ooit behoefte aan kritische denkers, creatieve probleemoplossers en mensen met een hoge emotionele intelligentie. Kwaliteiten die van nature sneller bij vrouwen tot uiting komen. Met gemengde teams leveren we betere diensten en sluiten we beter aan bij wat er van ons gevraagd wordt in een moderne maatschappij. Vrouwen hebben we hard nodig in de (bouw)wereld van nu en morgen.”
 

Janus Smalbraak, CEO Pon Holdings:

“Het ondertekenen van dit charter bekrachtigt ons huidige beleid om te streven naar een organisatie waarin iedereen zich kan ontplooien en met zijn of haar unieke persoonlijkheid, achtergrond en talent kan bijdragen aan de verdere toekomst van Pon.”

De 9 commitments van het Charter Talent naar de Top

Door ondertekening doen de organisaties de volgende toezeggingen:

  1.  We zijn overtuigd van het belang van m/v diversiteit voor onze organisatie en zorgen ervoor dat er een duidelijke strategie komt om dit te bewerkstelligen en/of te verbeteren.
  2. We stellen een kwantitatief doel om in drie tot vijf jaar meer vrouwen in de (sub)top te realiseren.
  3. We stellen binnen zes maanden een managementstrategie op hoe we van plan zijn om deze doelen te behalen en we communiceren deze ook.
  4. We leggen de gestelde doelen en strategie vast in duidelijke managementafspraken.
  5. We rapporteren jaarlijks onze voortgang op een aantal duidelijke key performance indicators.
  6. We werken actief aan de ontwikkeling van specifieke instrumenten voor instroom, doorstroom en behoud van vrouwen binnen de organisatie.
  7. We delen onze ervaringen met de ontwikkelde initiatieven met andere ondertekenaars.
  8. We gaan akkoord met de jaarlijkse bekendmaking van onze kwantitatieve voortgang door de Commissie Monitoring.
  9. We laten op onze website en via andere communicatiekanalen zien dat we werken aan de verbetering van diversiteit op topniveau en brengen daarbij het Charter Talent naar de Top onder de aandacht.

Meer weten over Charter Talent naar de Top?

Lees verder

Deel dit artikel: