Skip to main content

PERSBERICHT: Genderdiversiteit top Europees bedrijfsleven traag proces

Genderdiversiteit top Europees bedrijfsleven traag proces

Nederland scoort gemiddeld, maar levert wel koploper

Genderdiversiteit in de top van het Europees bedrijfsleven is nog lang geen realiteit, blijkt uit de European Women on Boards Gender Diversity Index 2020. Uit onderzoek onder de Europese bedrijven van de STOXX 600 index blijkt dat slechts 28 % van de beschikbare posities in de raad van bestuur (RvB) en raad van commissarissen (RvC) bekleed wordt door een vrouw. Slechts 6 % van de bedrijven heeft een vrouwelijk CEO. Nederland scoort gemiddeld met een 7de plaats in de ranglijst. Goed nieuws is er ook. Bovenaan de lijst van bedrijven die de meeste progressie lieten zien, staat een Nederlands bedrijf: a.s.r.

De landen die het beste scoren zijn Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Onderaan hangen Luxemburg, Zwitserland en Polen. Nederland staat, net als in 2019, op een gemiddelde plek. Opvallend daarbij is de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de RvC. Er is geen enkele vrouwelijke voorzitter in de RvC’s van Nederland en slechts één derde van de leden van de RvC is vrouw.

Best practices

Nederland scoort daarentegen met 8 % beter dan gemiddeld als het gaat om vrouwelijke CEO’s. Ook op individueel bedrijfsniveau zijn verbeteringen te zien. Van de bedrijven die ook in 2019 werden beoordeeld (23 van de 26) deed 78 % het beter, met a.s.r. als grote uitblinker. Bij a.s.r is twee derde van de RvB vrouw en een derde van de RvC. Daarmee liet a.s.r. de meeste vooruitgang zien van alle deelnemende bedrijven in Europa als het gaat om genderdiversiteit aan de top van het bedrijfsleven.Ingrid de Swart, COO a.s.r.: 

Meer vrouwen op senior posities trekt ander talent aan. Dat is belangrijk, want diverse teams zorgen voor betere resultaten. Het is een kwestie van bewustwording en vervolgens gewoon doen. Een effectief middel bleek het Boardroom Coaching programma van Talent naar de Top. Alle deelnemers zetten binnen twee jaar een substantiële carrièrestap en een aanzienlijk deel heeft daadwerkelijk een boardroom positie kregen.’

Yelly Weidenaar, directrice Talent naar de Top: ‘Hoewel er een minimale verschuiving te zien is op Europees niveau, zie je bij een aantal Nederlandse bedrijven toch dat er wat gebeurt. Dat is hoopvol. Corona maar ook Black Lives Matter zetten verhoudingen op scherp, ongelijkheden tekenen zich scherper af. Tegelijkertijd groeien de weerstand en verontwaardiging hierover. Laten we het ijzer smeden nu het heet is en diversiteit in brede zin hoog op de agenda plaatsten in 2021.’

EWoB

De missie van European Women on Boards is het vergroten van genderdiversiteit aan de top van het Europese bedrijfsleven. EWoB doet dit door het delen van good practices, een actieve rol te spelen in het publieke en politieke debat, en bij te dragen aan de ontwikkeling en empowerment van vrouwen. EWoB wordt ondersteund door organisaties in de verschillende Europese landen, zoals Talent naar de Top in Nederland.

Lees hier het rapport: European Women on Boards Gender Diversity Index

Deel dit artikel: