Skip to main content

In memoriam: Hans de Boer

“Namens veel vrouwelijke talenten zeg ik volmondig: Hij heeft ook voor ons zijn best gedaan!”

Mariette Turkenburg,  Voorzitter Stichting Talent naar de top

En ook hier was de aanzet een hem zo typerende losse flodder. In 2015 stelde hij de vraag “of er wel voldoende vrouwen beschikbaar waren voor topfuncties?  Een gewaagde actie  tijdens een discussie tussen topvrouwen, minister en bedrijfsleven over het lage percentage vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven De nagels werden nog net niet uitgeslagen. “Ik heb ze boos gemaakt” merkte hij enigszins beteuterd op, toen ik hem bij het KLM Open een paar dagen later weer zag. Zijn echtgenote stond er met een blik van herkenning bij. De (re)actie: Ze, de topvrouwen, zijn er wel, maar ik heb zo nu niet “voor de bril”. Kort en goed: Dan gaan we ze zichtbaar maken.

Samen met minister Jet Bussemaker werd de database Topvrouwen opgezet en een campagne opgestart om de smoes van “ze zijn er niet” uit de wereld te helpen. Hans gaf ruiterlijk toe dat hij een man was, goed ingevoerd in het old boys network, maar met toen nog minder zicht op het vrouwelijke talent. Hij ging de kennismaking aan. Met volle overtuiging werden CEO’s gewezen op de noodzaak en voordelen van meer diversiteit. Met veel eerlijkheid over zijn eerdere beperkte gezichtsveld. Die transparantie resulteerde wel eens in een lastig publiek. Die figuurlijke krab is nooit ver weggeweest. Hij gaf topvrouwen de mogelijkheid zich te tonen; op bijeenkomsten maar ook handelsmissies. De traagheid waarmee de percentages verbeterden, frustreerde hem. Dit culmineerde in het met volledige steun van de werkgevers uitgebrachte SER Advies Diversiteit in de Top en een wetsvoorstel dat nu in behandeling is. Elk bedrijf wordt hopelijk binnenkort verplicht meer Talent naar de Top te brengen.

Het vrouwelijke talent van Nederland is hem veel dank verschuldigd. Van mij mag de wet die zijn inspanningen moet realiseren als de “Hans de Boer “ Wet de boeken ingaan. Want hij heeft echt voor ons zijn best gedaan!!

Mariette Turkenburg

Voorzitter Stichting Talent naar de top

Deel dit artikel: