Skip to main content

Interview Partners at Work

Nieuwsbericht

In gesprek met Christine Changoer, Jurjaan Bitterlich & Josephine van der Vossen

Per 1 november dit jaar zijn Christine Changoer en Jurjaan Bitterlich aangetreden als partner bij Partners at Work. Een mooie aanleiding voor een interview.

Christine Changoer & Jurjaan Bitterlich

Over Christine

Christine is geboren en opgegroeid in Suriname. Toen zij 7 jaar was, is zij naar Nederland gekomen en opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Na afronding van haar studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam, startte zij haar carrière bij de Autoriteit Financiële Markten, waar zij met name veel onderzoek heeft gedaan naar gedrag & cultuur en boardroom dynamics. Later was zij Senior Consultant bij SeederDeBoer op het gebied van change management en Diversiteit & Inclusie. Christine is eerder vermeld geweest in de Top50 FD Talenten als “hokjesopruimer” en in de Inclusive30 van MT/Sprout.  

“Ik heb me mijn hele leven beziggehouden met diversiteit en inclusie. Niet omdat het een hot topic was, maar omdat het onderdeel uitmaakt van mijn zijn. Mijn missie is dat mijn kinderen en alle andere jongeren een diversiteit aan rolmodellen hebben. Vanuit mijn rol bij Partners at Work geloof ik dat ik ook echt invulling kan geven aan mijn persoonlijke missie”

Christine,  Partner bij Partners at Work

Over Jurjaan

Jurjaan heeft 20 jaar ervaring in de werving & selectie, consultancy en executive search met een specialisme in HR functies. Hij heeft een eigen visie op werving & selectie en is al 15 jaar met HR professionals in gesprek over diversiteit & inclusie en hoe je teams samen stelt. Hij ziet het werving & selectie vak ook niet als transactioneel, maar wil echt het verschil maken, door een gesprekspartner voor opdrachtgever én kandidaat te zijn en vanuit zijn rol aan teams te bouwen.

“Ik geloof sterk in missie gedreven executive search, vanuit een diepe overtuiging iets te kunnen betekenen voor het bedrijfsleven en echt het verschil te kunnen maken. Dit heb ik bij Partners at Work gevonden. ”

Jurjaan,  Partner bij Partners at Work

Over Josephine

Josephine heeft een achtergrond in het internationale bankwezen en startte in 2003 Partners at Work. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring in het invullen van toezicht, bestuur en directie posities binnen de financiële en zakelijke dienstverlening. Ze is een groot voorstander van diversiteit en heeft een scherp oog voor de ontwikkeling van mens en organisaties. Josephine is lid van de Raad van Advies van Women in Financial Services (WIFS) en lid van de Cliëntenraad van Tergooi Ziekenhuizen. Zij heeft een studie Rechten aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en is gecertificeerd in diverse psychometrische instrumenten. 

Van der Laan & Co en Partners at Work zijn vorig jaar samengegaan en diversiteit is een thema wat ze beiden altijd hebben omarmd.

“We bemiddelen mannen en vrouwen en daarom vinden we het ook belangrijk dat we meer diversiteit in ons eigen team aanbrengen. Dat bestond tot voor kort alleen uit vrouwen. Het was dan ook een bewuste keuze om Jurjaan en Christine aan het team toe te voegen. En ze zijn er pas een maand, maar we zien ook echt al dat het meer discussie oplevert, anders kijken naar zaken en meer innovatie binnen ons eigen team brengt. ”

Josephine,  Partner bij Partners at Work

Wat betekenen diversiteit & inclusie voor jou persoonlijk?

Christine: Het is onderdeel van mijn zijn, het is voor mij geen thema, het is wie ik ben en maakt onderdeel uit van mijn identiteit. Ik kan me als geen ander inleven in hoe het is om van buitenaf te zijn, om in verschillende werelden te leven. Ik merkte dit al heel jong toen ik nog op de basisschool zat. Toen al kreeg ik te maken met 'hokjes denken'. Het feit dat het D&I thema nu hot topic in de wereld en in Nederland is, zie ik als een momentum om hier vanuit Partners at Work een positieve bijdrage aan te leveren.

Jurjaan: Ik ben opgegroeid met sterke rolmodellen om mij heen en ik weet niet beter dan dat vrouwen ook gewoon carrière maken. “Ik wil dat mijn dochter dezelfde, en mooiere, kansen krijgt én pakt dan de generaties voor ons.”

Hoe dragen jullie bij aan diversiteit voor jullie klanten?

Jurjaan: Je kunt echt van toegevoegde waarde zijn als adviseur op het gebied van inclusief werven voor klanten die graag willen veranderen of een diverser team willen samenstellen maar niet weten ze dit moeten bereiken. Wij proberen altijd een match te maken die niet vanzelfsprekend is, daarvoor heb je kennis en een goede reputatie nodig. Partners at Work is missie gedreven en dat voelen klanten, hierdoor kunnen we op organisatieniveau impact maken

Christine: Waar D&I vroeger werd gezien als een project is het nu echt een strategisch agendapunt geworden op de bestuursagenda. In dat opzicht is de volwassenheid van D&I enorm gegroeid in de afgelopen jaren. Als Partners at Work zien wij het ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een diverse en inclusievere bestuurskamer. Dat betekent dat wij gaan voor complementariteit van mensen met al hun persoonlijk kenmerken. Daarbij werken wij creatief en onconventioneel, we kunnen over sectoren heen kijken en bieden eerlijke gesprekken aan onze kandidaten en opdrachtgevers. En dat draagt bij aan diversiteit.

Wij doen dat omdat we weten dat divers samengestelde teams bewezen betere resultaten opleveren. En omdat we geloven dat diversiteit en inclusie de samenleving daadwerkelijk beter maakt. Daar staan we voor.

Wat zien jullie in de markt qua ontwikkelingen als het gaat om culturele diversiteit?

Christine: We zien hierin wel een ontwikkeling maar deze staat nog niet hoog op de agenda van veel organisaties. Overigens zie je nog wel verschillen per sector. De publieke sector loopt voor op de private sector. Tegelijkertijd is de private sector, bijvoorbeeld de financiële sector internationeel georiënteerd waardoor er vanuit de business logischerwijs meer diversiteit is. Dan is de uitdaging hoe je zorgt voor meer inclusie. Want de rijen collega’s met een “dhaba”(indiase lunchtrommel) voor de magnetron bij een bank is toch meer herkenbaar dan een lunchtafel waarbij de roti’s en de hutspot over de tafel vliegen, metaforisch gesproken. We proberen de brede beweging op diversiteit meer te stimuleren en dat is voor ons vanzelfsprekend maar ook expliciet culturele diversiteit. Dit heeft zeker nog aandacht nodig en ook vanuit een organisatie als Talent naar de Top kan dit nog meer gestimuleerd worden.

Hoe gaan jullie ook de komende jaren het verschil maken?

Christine: Tot nu toe is D&I altijd heel gesegmenteerd benaderd: gender, leeftijd, etnische achtergrond etc. Dit willen we volledig loslaten. Voor 2022 ligt de focus bij ons daarom op de ‘now generation'. We gaan ons meer focussen op deze nieuwe generatie die opkomt, zij staat ook meer open voor dit soort thema's. Bij de 'now generation'gaat het om je  mindset, talent, je kijk op de wereld, hoe je in verbinding staat tot anderen en jezelf. Kortom, we laten het zogenaamde hokjesdenken los. Een leider van de now generation kan 32 zijn maar ook 57, uit de polder maar ook uit een tropisch land. Man, vrouw transgender, it doenst matter.

Het gaat veel meer over complementariteit, D&I gaat niet alleen over het label maar over wat iemand aan tafel brengt. Zeker met de huidige ontwikkelingen in de wereld, enerzijds staan we stil en anderzijds gaan we razendsnel. Hoe speel je hierop in? En hoe verbind je met de purpose van een organisatie? Hiervoor heb je verschillende invalshoeken nodig.  

Vanuit Partners at Work willen we op deze manier op een innovatieve en creatieve manier een bijdrage leveren. Dit is niet nieuw, maar we gaan het wel meer uitdragen.

Jurjaan: We merken steeds meer dat we echt van betekenis kunnen zijn door niet alleen te voldoen aan de vraag, maar verder te denken en in gesprek te gaan. Op die manier kom je dan tot inzicht wat echt nodig is in een team. Wanneer je de markt goed kent en het lef hebt om kritisch door te vragen, kun je soms komen tot een ander ander profiel dan initieel gevraagd wordt. 

Hoe kijken jullie naar het vrouwenquotum?

Jurjaan: "Ik sta daar positief tegenover. Het is een goed begin om awareness te creëren en het gesprek op gang te brengen".

Christine: "Ik zie het als een goede maatregel om een hefboomeffect te creëren waarvan we over 10 jaar inzien dat we ontzettend ouderwets waren. Het is nodig om verandering te brengen"

Josephine: "Vrouwenquotum is niet het juiste woord, het gaat om de samenstelling van teams, een eerlijke verdeling tussen mannen én vrouwen".

Deel dit artikel: