Skip to main content

Monitor Talent naar de Top

De jaarlijkse monitor onderzoekt de voortgang van het aandeel vrouwen in de top, subtop en in de totale organisatie van charterondertekenaars. Ondertekenaars committeren zich aan duidelijk meetbare doelstellingen en laten zich elk jaar monitoren op de behaalde resultaten door de onafhankelijke commissie Monitoring Talent naar de Top. Ook zeggen zij toe om maatregelen te nemen om het aandeel vrouwen in de top van organisaties te bevorderen. Deelname aan het charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Sinds 2008 hebben 278 organisaties het charter ondertekend, met in totaal 296 organisatieonderdelen.De Monitor Talent naar de Top laat zien hoe charterorganisaties er voorstaan. Naast de ontwikkeling van het aandeel vrouwen in de top van charterorganisaties, worden de inspanningen geanalyseerd die deze organisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te stimuleren en de belangrijkste succesfactoren en de hindernissen die zij tegenkomen om hun doelstellingen te realiseren.Sinds 2017 kennen we ook een monitor cultureel die inzicht geeft in hoe organisaties het doen op het gebied van culturele diversiteit en inclusie. Naast de charterondertekenaars die meedoen aan de monitor m/v- en culturele diversiteit, is er ook een groot aantal executive search bureaus dat zich door ons laat monitoren op m/v- en culturele diversiteit. Hiervoor hebben zij de Executive Search Code ondertekent.

PERSBERICHT: Presentatie Monitor 2022 | Talent naar de Top | donderdag 29 juni 2023

Lees meer

Monitor M/V

De Monitor m/v-diversiteit laat zien hoe charterorganisaties er ultimo 2022 voorstaan. Sinds 2008 hebben bijna 300 organisaties het charter ondertekend. Naast de ontwikkeling van het aandeel vrouwen in de top, subtop en in de totale organisatie van charterorganisaties, worden de inspanningen geanalyseerd die deze organisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te stimuleren en de belangrijkste succesfactoren en de hindernissen die zij tegenkomen om hun doelstellingen te realiseren.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

 • Het aandeel vrouwen in de top groeit gestaag door: m/v-diversiteit is een kwestie van een lange adem, van volhouden. Ook het aandeel vrouwen in rvb, rvc en rvt blijft stijgen. Twee derde van de organisaties heeft meer dan 30% vrouwen in alle bestuursorganen. De subtop groeit verder door en het aandeel vrouwen in de totale organisatie is bijna 50%. 
 • Er is een negatief verband tussen inclusiviteitsbeleid en het aandeel vrouwen in de top; een meer ontwikkeld inclusiviteitsbeleid gaat dus niet gepaard met meer vrouwen in de top. Dit valt des te meer op omdat deze organisaties bewust met m/v-diversiteit en inclusiviteit bezig zijn.
 • Op een aantal dimensies van m/v-diversiteitsbeleid zien we voor het eerst een lager ontwikkelniveau dan in voorgaande jaren. Bij inclusiviteitsbeleid is wel groei waar te nemen.
 • Verschillen tussen organisaties zijn zichtbaar in organisatieomvang: vooral kleine organisaties doen het goed wat betreft het aandeel vrouwen in de top.
 • De sector met de grootste groei van het aandeel vrouwen in de top is in 2022 gezondheid- en welzijn. In de subtop is de toename het grootst in de advocatuur en consultancy-/ict/infra/bouw.
 • Ervaren charterorganisaties zijn een voorbeeld voor de jonge generatie: zij hebben een hoger aandeel vrouwen in top/subtop en in bestuursorganen.

Monitor Cultureel

Sinds 2017 is de monitoring uitgebreid met culturele diversiteit in de top omdat culturele diversiteit in toenemende mate een strategisch aandachtspunt is voor organisaties. Charterorganisaties die aan deze monitor deelnemen zijn pioniers op het gebied van culturele diversiteit en inclusie.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor het realiseren van meer culturele diversiteit in de top?

 •  Meetbaarheid en registratie: het meetbaar maken van culturele diversiteit en de AVG-regelgeving.
 • Commitment: gebrek aan betrokkenheid van leidinggevenden.
 • Bewustwording en mind-set: hardnekkige vooroordelen en gebrek aan bereidheid om buiten de gebaande paden te gaan.
 • Voldoende tijd: geduld hebben voor de effecten van interventies.
 • Culturele verschillen zelf, zoals verschillende verwachtingen tussen leidinggevenden en medewerkers.

Monitor Executive Search

De monitor geeft inzicht in hoe bureaus de code naleven en zich in de praktijk inzetten voor de benoeming van vrouwen in topfuncties. Dit jaar betreft dit ook kandidaten met een andere culturele achtergrond.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

 • De searchbureaus hebben in 2022 gemiddeld 48% vrouwen als streven gehanteerd bij het samenstellen van de longlist en shortlist voor topposities, vergelijkbaar met vorig jaar.
 • Van alle kandidaten die zij voor een longlist hebben voorgedragen was gemiddeld 45% vrouw, veel meer dan vorig monitoringjaar (30%).
 • Van het totaal aantal plaatsingen was 48% vrouw, vergelijkbaar met vorig jaar.
 • Van alle plaatsingen door bureaus op rvb-posities is gemiddeld 39% vrouw, veel minder dan vorig jaar (55%).
 • Van alle plaatsingen op rvc/rvt-posities is gemiddeld 54% vrouw (vorig jaar 59%).
 • Ruim de helft van de searchbureaus vindt dat zij nog niet over voldoende potentieel aan kandidaten met een andere culturele achtergrond beschikken.

Uitreiking Monitor Talent naar de Top

De uitreiking vond plaats op donderdag 29 juni van 15:30-17:00 in Sociëteit de Witte in Den Haag. Binnenkort kun je hier de terugblik lezen.

Het programma was als volgt:

15.30 Start uitreiking door moderator Jeroen Smit

15.35 Kort vraaggesprek door Jeroen Smit met Ara Heuvel (directeur TndT) en Choy van der Hooft-Cheong (CCO Wealth Management – Member of the Executive Board ABN AMRO, bestuursvoorzitter TndT)

15.45 Belichten resultaten monitor door Joop Schippers (vz Commissie Monitoring), hoogleraar arbeidseconomie aan de UU. Samen met Thessa Mensing vormt hij de Commissie Monitoring.

16.05 Overhandiging Monitor aan Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB

16:20 Presentatie Awards

16:40 Ondertekening Charters

16:45 Afscheid Mariette Turkenburg (oud-bestuursvoorzitter TndT) en Yelly Weidenaar (oud-directeur TndT)

16:55 Afsluiting door Jeroen Smit

17:00 Borrel in De Sociëteit

Awards

Ieder jaar worden er door de Commissie Monitoring een aantal organisaties geselecteerd voor de Awards omdat zij bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v- en culturele diversiteit laten zien. Dit jaar wordt er voor het eerst ook een Award uitgereikt aan de D&I manager of the year: Nazha Rustom (van DNB).

De Commissie Monitoring naar de Top

Lees meer