Skip to main content

Interview met oud Boardroom coachee Chantal Korteweg over inclusive banking van ABN AMRO

ABN AMRO heeft een "Inclusive Bankingteam” opgericht en jij mag dit team gaan leiden

Wat houdt inclusive banking precies in?

ABN AMRO zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen. Tegelijkertijd blijkt uit internationaal onderzoek dat specifieke klantsegmenten, zoals vrouwen, over het algemeen minder toegang hebben tot financiering dan mannen. Maar het gaat niet alleen over mannen of vrouwen. We hebben ook klanten met een diverse culturele achtergrond, klanten van verschillende leeftijden en klanten met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Als bank zien wij inclusiviteit als een belangrijk thema dat past bij onze purpose en strategie. Door echt klantgericht te zijn en rekening te houden met het feit dat verschillende klantgroepen, waaronder vrouwen, verschillende klantbehoeften hebben, kunnen we onze aanpak aanpassen of een productaanpassing doen die beter past bij die klant. Zo willen we onze product- en dienstverlening inclusiever maken. Dit past bij onze maatschappelijke rol en is ook commercieel aantrekkelijk. 

Als bank staan we voor gelijke kansen voor iedereen. Daarom hebben wij ons in 2021 als eerste Nederlandse bank aangesloten bij de Financial Alliance for Women, een wereldwijde organisatie met als doel vrouwen een grotere bijdrage te laten leveren aan de wereldwijde economie. Vanuit de Alliance kunnen wij bruikbare data en best practices van internationale banken toepassen op onze eigen diensten en producten (denk aan inclusievere communicatie in marketing). Om te borgen dat de behoeften van al onze klanten worden gehoord, hebben we nu het Inclusive Banking team opgericht. Het team start met het identificeren van de barrières die door klantgroepen, zoals vrouwelijke ondernemers, worden ervaren. Vervolgens werkt het team aan interventies om die barrières weg te nemen (door onze klantadviseurs te trainen, door rolmodellen te presenteren aan klanten etc.). Zo willen we onze product- en dienstverlening bankbreed inclusiever maken. 

Op welke doelgroep gaan jullie je primair richten?

Het Inclusive Banking team heeft een bankbrede focus voor een inclusievere dienstverlening voor al onze klanten in eerste instantie zullen we ons richten op ondernemers, starters (15-35 jaar), mensen met lage inkomens en vermogende klanten. Daarna gaan we ook kijken naar klanten met een andere culturele achtergrond, met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt en naar mensen met andere persoonlijke voorkeuren of die zich niet herkennen in 1 gender. 

Is ABN AMRO de eerste bank die een dergelijk team opricht?

In Nederland zijn we volgens mij de eerste bank met een Inlusive Banking team. In andere landen zijn er verschillende banken die gefocuste strategieën op vrouwelijke klanten hebben. 

Hoe inclusief is ABN AMRO zelf eigenlijk?

We vinden het belangrijk dat je de diversiteit van de samenleving in onze organisatie terugziet. Dat is logisch en we weten dat dat beter is, omdat we elkaar op deze manier versterken. Want met onze persoonlijke ideeën, ervaringen en perspectieven vullen we elkaar goed aan. Dit werkt in alles door: in gelijke kansen, talentvolle mensen, innovatieve producten en diensten, en betekenisvolle relaties. Met onze klanten, maar zeker ook met onze medewerkers. 

Voor sommige groepen liggen de kansen zonder steun of aanmoediging niet altijd voor het oprapen. Daarom geven we extra aandacht aan gelijke kansen voor vrouwen, de LGBTI+ gemeenschap, mensen met een arbeidsbeperking, mensen met verschillende culturele achtergronden, statushouders en kwetsbare generaties. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, creëren we een cultuur van ‘erbij horen’. We helpen onze medewerkers het beste uit zichzelf te halen. Bijvoorbeeld door de doorstroom van onze mensen te stimuleren. En door talent de ruimte te geven. 

Als we het bijvoorbeeld hebben over vrouwen: ABN AMRO streeft in 2025 naar 35 procent vrouwen in de top en subtop van de organisatie. Voor de laag onder de Executive Board is het streven 45 procent. Op dit moment is het percentage vrouwen in de subtop 29 procent en in de top 30 procent. We onderzoeken als bank daarom regelmatig of mannen en vrouwen bij ABN AMRO een gelijke beloning krijgen. Ook besteden we aandacht aan inclusieve werving voor alle delen van de organisatie. Bijvoorbeeld met gendersensitieve vacatureteksten – waardoor we meer reacties krijgen van vrouwen – en sollicitatiegesprekken die door een man en vrouw samen worden afgenomen. En daarnaast wordt het geboorteverlof voor partners volledig doorbetaald en gestimuleerd om op te nemen. We zijn er heel trots op dat we voor onze inspanningen voor gendergelijkheid bij onlangs nog eens zijn onderschreven door de uitkomsten van het Equileap-rapport, waarbij we op de derde plek eindigden.  

Kun je wat meer vertellen over de samenstelling van je team?

Ik ben begonnen met een klein divers team:

Jan Van Waveren: Jan is een echte Europeaan, zijn jeugd bracht hij door in Duitsland, Spanje, Zwitserland en in Nederland. Hij is vader van twee dochters en intrinsiek gemotiveerd om te werken aan een inclusievere dienstverlening. Hij is verantwoordelijk voor het bedenken van nieuwe (digitale) marketing strategieën, bedieningsconcepten en proposities. Jan is een resultaat gerichte en creatieve teamspeler, die makkelijk verbinding legt in de organisatie.

Fatima el Bousklaoui: Fatima is een geboren en getogen Amsterdamse met Marokkaanse roots. Ook is Fatima een single mom van twee toppers. Niet alleen houdt zij thuis en op werk alle ballen in de lucht, maar staat zij ook altijd voor iedereen klaar. Op zakelijk gebied is zij gestructureerd, een echte team player, coöperatief en resultaatgericht. 

Katalin Tatar: Katalin is in Nederland geboren maar is Hongaarse van origine. Dat merk je vooral in het feit dat zij een heel sterk gevoel van verantwoordelijkheid heeft en zorgzaam is naar teamleden/familie. In ons team proberen we Katalin ruimte te bieden om haar vele kwaliteiten in te kunnen zetten. Zij is verantwoordelijk voor het vertalen van de inzichten in nieuwe proposities en productaanpassingen.

Wanneer kunnen we de eerste inclusive banking producten op de markt verwachten?

Momenteel onderzoeken we de barrières die worden ervaren door verschillende klantgroepen. Daarna zullen we die barrières vertalen in passende product- en dienstaanpassingen. Ik denk zelf niet dat we allerlei nieuwe producten nodig hebben, maar dat we beter kunnen aansluiten in onze aanpak en dienstverlening op de verschillende klantbehoeften. Daar gaan klanten in 2022 echt wat van merken.  

Wat heb je zelf met diversiteit & inclusie?

Ik ben zelf deels opgegroeid in Engeland, en heb voor mijn vorige werkgever veel mogen reizen naar landen in Afrika en Zuid Amerika. Dat internationale perspectief zit er bij mij gewoon in. Daar krijg ik echt energie van. Het is zo verfrissend en leerzaam om te luisteren naar andere mensen met verschillende ideeën. Daarnaast heb ik door mijn studie rechten een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Inclusiviteit is gewoon goed om te omarmen en bovendien blijkt dat er een prachtige business case voor is. Win win dus. 

In 2019 heb je als coachee deelgenomen aan het Boardroom Coaching programma van Talent naar de Top

Geweldig! De gesprekken met mijn coach Ingrid Thijssen (voorzitter VNO NCW) waren zeer persoonlijk en waardevol. Het is fantastisch om tijd te “krijgen” met zo’n prachtig rolmodel. Zij heeft echt met mij meegedacht op allerlei vlakken, en daar waar passend, heb ik dat ook gedaan met haar. 

Deel dit artikel: