Skip to main content

Rabobank – topmanagement aan de slag met diversiteit

Smart practice

De top van de Rabobank volgde naar volle tevredenheid de maatwerktraining “Diversiteit-een kwestie van kijken”

“Ik heb een zeer inspirerende en goede training Genderdiversiteit gehad en zo was ook de reactie uit de groep.”

,  Deelnemer training

Na de eerste training ‘Diversiteit, een kwestie van kijken’, waren de eerste deelnemers uit de top van de Rabobank om. Naast bovenstaande quote waren er vele positieve reacties na afloop:

“een eyeopener”; “verbluffend om te merken hoe verschillend mannen en vrouwen communiceren”; “wist niet dat ook ik behept was met een ‘bias’ maar ben me daar nu wel bewust van.”

Aanleiding

In 2012 zette de Rabobank ‘(gender)diversiteit’ opnieuw op de agenda. Ondanks alle inspanningen om meer ‘diversiteit’ binnen de Rabobank te realiseren, leidden deze in het verleden niet tot de gewenste resultaten. De concrete aanleiding om het beleid weer op ‘gender’ te richten was de Wet Bestuur en Toezicht. Daarnaast had men de wens om:

  • het aanwezige talent in de organisatie optimaal te benutten;
  • een inclusieve cultuur te realiseren om toonaangevend werkgever te blijven;
  • tegemoet te komen aan de verwachting van leden dat de Rabobank vanuit haar maatschappelijke positie en betrokkenheid aandacht heeft voor diversiteit.

Bewustwording: de belangrijkste pijler

‘Bewustwording’ is één van de belangrijkste pijlers van het genderdiversiteitsbeleid. Bewustwording van het belang van diversiteit en van het eigen gedrag – zo is ook uit de literatuur bekend – is een randvoorwaardelijke succesfactor. Zonder deze pijler kan aan de andere twee pijlers van het beleid (1) het verhogen van de instroom van vrouwelijk talent en (2) het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top, geen goede invulling worden gegeven.

Trainen op maat

Eén van de manieren om ‘bewustwording’ te creëren is een gerichte training. De Rabobank ging na een uitgebreide selectie in zee met D&I Company (tegenwoordig Talent naar de Top). Belangrijke voorwaarden voor de selectie waren: ervaring in het werken met deze doelgroep (bestuursleden, topmanagement), goede referenties, enigszins bekend met de cultuur van de organisatie en het kunnen leveren van ‘maatwerk’. De consultants/trainers voldeden aan deze voorwaarden en lieten dit in de uitvoering ook zeker zien. Er is o.a. gewerkt met een praktijkcasus op maat en er is veel aandacht besteed aan de samenstelling van de deelnemersgroep.

Herkenbare casus

Aan de training nemen alle leden van de Stuurgroepen Management Ontwikkeling, de zgn. SMO’s, deel. Deze functionarissen spelen een belangrijke rol bij de beoordeling en promotie van managers.

Voorafgaand aan de training besteedden we veel tijd aan het maken van een specifieke Rabobank casus die tijdens de training door professionele acteurs werd gespeeld. Talent naar de Top hield daarvoor enkele interviews met potentiële deelnemers aan de training. Gezamenlijk bouwden we vervolgens de casus op. Deze sluit naadloos aan op de dagelijkse werkpraktijk en roept dus veel herkenning op.

"Inmiddels hebben vrijwel alle SMO-leden deelgenomen en zijn er alleen maar positieve reacties. De training wordt ervaren als een echte eyeopener en heeft de discussie over het nut van diversiteit opnieuw aangezwengeld. En niet alleen dat, ook is men gaan inzien dat het niet vanzelf gaat, en dat het zeker niet alleen aan de vrouwen zelf ligt dat hun doorstroom naar de top zo moeizaam verloopt. Diversiteit vraagt om bewustwording, om gericht beleid en een sturende aanpak."

“Diversiteit is ook een kwestie van ‘gewoon doen’, en dat is de volgende stap van de Rabobank. Mede dankzij de training gaan we ons beleid en onze aanpak herijken, zodat we sneller tot de gewenste resultaten gaan komen.

Roeli Pot,  programmamanager Genderdiversiteit Rabobank

Deel dit artikel: