Skip to main content

D&I meeting 25 November 2021

Nieuwsbericht

Op donderdag 25 november organiseerden we een best practice meeting met de D&I managers van de Charter ondertekenaars. Vanwege de laatste COVID ontwikkelingen werd dit online. Daarbij lag de focus op het onderwerp waar de meeste belangstelling naar uit ging: culturele diversiteit en de vastlegging van gegevens.
 
Robert Takken ging in op de stand van zaken rondom culturele diversiteit en de verschillende interventies bij Post NL op dit gebied. Door de Barometer Culturele Diversiteit in te zetten weten ze nu hoe het zit met de vertegenwoordiging van culturele diversiteit op de verschillende lagen en business units binnen PostNl. Ook heeft PostNl de afgelopen jaren met een paar andere organisaties aan een wetenschappelijk onderzoek aan de VU, Meer Kleur aan de Top, meegedaan. Daarnaast lichtte Robert hun 4 jaarlijkse onderzoek toe om de voortgang van inclusie in kaart te brengen: de Diversity Index. Dit alles heeft Post NL veel inzicht gegeven om de komende jaren verdere stappen te zetten.
 
Wilma Henderikse, auteur en onderzoeker, ging in op de verschillende methodes van vastleggen. Naast de Barometer Culturele Diversiteit is ‘vrijwillige vastlegging’ een van de meest gangbare methodes. Omdat er sprake is van achterstand, kan je dit doen omdat er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Over het algemeen geldt: hoe gedetailleerder hoe lastiger, en: communicatie is key! Je moet zeker weten waarom je iets wil weten en wat je er mee gaat doen. Wilma gaf ook aan dat wat je ook doet, het belangrijk is dat de intentie oprecht is met dergelijke onderzoeken, omdat medewerkers anders ook niet geneigd zijn mee te werken.
 
Door de grote interesse in dit thema organiseren wij in 2022 opnieuw een sessie over culturele diversiteit en vastlegging van gegevens. Wordt vervolgd!

Deel dit artikel: