Skip to main content

Genderdiversiteit in Europees bedrijfsleven: ‘Nederland is matig scorend jongetje in een matige klas’

Nieuwsbericht

Nieuw Europees onderzoek toont aan: nog steeds slechts 35% vrouwen in de Europese boardrooms en 7% vrouwelijke CEO's.

Uit de Gender Diversity Index 2021 blijkt dat het glazen plafond aan de top van Europese bedrijven nog steeds standhoudt. De doelstelling van 40% vrouwen in de Raden van Commissarissen voor 2025 wordt bij het huidige tempo van verandering niet gehaald. Het instellen van een quotum of een streefcijfer heeft gewerkt in Noorwegen, Frankrijk en het VK. Ze vormen de top drie van de meest divers geleide landen in de ranglijst.

Dit is het derde jaar dat European Women on Boards (EWOB) het Gender Diversity Index (GDI) Report presenteert, opgesteld in samenwerking met Kantar Public. Het diepgaande onderzoek kijkt wie er aan de top van de grootste beursgenoteerde bedrijven uit 19 landen zit en beslist en hoe de vertegenwoordiging van vrouwen jaar na jaar evolueert. In 2019 was de GDI 0,53, twee jaar later staan we op 0,59. Aangezien een evenwichtige GDI 1 is met 50% vrouwen aan de top, zijn we pas halverwege.

Scores van de individuele landen

Als we kijken naar het niveau van individuele landen, komen Noorwegen, Frankrijk en Engeland het dichtst in de buurt van gelijkheid met een GDI van ongeveer 0,7. Ze worden op de voet gevolgd door Finland en Zweden. Voor Nederland is er nog werk aan de winkel, we staan op de 8e plaats en vormen hiermee dus de middenmoot.

We zien wel dat bedrijven die doelen stellen en zich hieraan commiteren beter scoren dan het Europese gemiddelde. Dat is ook de praktijk bij de organisaties die zijn aangesloten bij Talent naar de Top. Meer dan de helft (58,3%) van de besturen van charterorganisaties heeft een evenwichtige m/v-verdeling weten te realiseren in de raden van bestuur (rvb) en 80 % in de raden van commissarissen (rvc).

Regelgeving    

Regelgeving verschilt per land. Een aantal landen hebben bindende zoals Noorwegen en Frankrijk. Landen als Zweden, Finland en het VK kozen voor de zachte aanpak en gingen actief in gesprek met de industrie, zij het onder de dreiging van strengere wetgeving als er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt.

“De invoering van het quotum per 1 januari in Nederland is een eerste stap, maar je ziet dat we nog wel een hele lange weg te gaan hebben. Europa is al bezig met de volgende stap en gaat zich nu hard maken voor een 40% quotum, daar zijn we nog lang niet. Wel zien we als Talent naar de Top dat je als bedrijf snel grote stappen kunt zetten in het realiseren van een evenwichtige m/v diversiteit in de top wanneer concrete doelen worden gesteld en hiervoor commitment is van de top.”

Mariette Turkenburg,  Voorzitter van Talent naar de Top

Deel dit artikel: