Skip to main content

Boardroom Coaching en Cross Mentoring in 2023

Ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top kunnen ook in 2023 weer gebruik maken van verschillende instrumenten en deelnemen aan diverse events en programma’s. Zo kunnen zij onder meer deelnemen aan onze succesvolle cross-company mentoringprogramma ’s: Boardroom Coaching en Cross Mentoring. Deze programma’s zijn gericht op enerzijds de doorstroom van vrouwelijk en bicultureel talent en anderzijds op de ontwikkeling van inclusief leiderschap.

Naar management en boardroom

Boardroom Coaching is een exclusief programma, gericht op de (versnelling van) de laatste stap van vrouwelijke executive potentials naar de boardroom. Zij worden als ‘coachees’ gekoppeld aan topbestuurders; afhankelijk van het type organisatie zijn dit voorzitters of leden van Raden/Colleges van Bestuur of Secretarissen Generaal. Bij Cross Mentoring gaat het om management potentials (al dan niet op een kruispunt in hun carrière) die als mentees deelnemen en gedurende een jaar een mentor (senior manager) hebben uit een andere organisatie. 

In beide programma’s worden de één-op-één mentoringgesprekken ondersteund en aangevuld met groepssessies in verschillende werkvormen. En in beide programma’s gaat het om wederzijds leren: zowel de mentees als de mentoren hebben er profijt van. Door de koppeling van dit programma aan het diversiteitsbeleid en de focus op inclusief leiderschap, draagt het tevens bij aan meer diversiteit & inclusiviteit (D&I) in uw organisatie. Bovendien: de cross-company opzet biedt de deelnemers de mogelijkheid om een uniek kijkje in de keuken te nemen van een andere organisatie.

In januari gaan onze programma's weer van start. Meldt u aan voor 15 december 2022.

Aanmelden of meer weten?

Deel dit artikel: