Skip to main content

PERSBERICHT: Presentatie Monitor 2022 Talent naar de Top

(Stichting) Talent naar de Top presenteert haar 14e Monitor: stijging vrouwen aan de top

Een zaak van lange adem

Op donderdag 29 juni presenteerde Talent naar de Top haar 14e Monitor, de meting van de jaarlijkse voortgang die ondertekenaars maken op m/v- en culturele diversiteit, live vanuit Sociëteit de Witte in Den Haag.De Monitor m/v-diversiteit laat zien hoe charterorganisaties er ultimo 2022 voor staan. Sinds 2008 hebben bijna 300 organisaties het Charter ondertekend. Naast de ontwikkeling van het aandeel vrouwen in de top, subtop en in de totale organisatie, worden de inspanningen geanalyseerd die deze organisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te stimuleren en de belangrijkste succesfactoren en de hindernissen die zij tegenkomen om hun doelstellingen te realiseren.Sinds 2017 is de monitoring uitgebreid met culturele diversiteit in de top. Ook is er voor Executive Search bureaus een aparte Code waar zij zich aan kunnen committeren.

Monitor M/V

Het aandeel vrouwen in de top groeit gestaag door: m/v-diversiteit is een kwestie van een lange adem, van volhouden. Ook het aandeel vrouwen in rvb, rvc en rvt blijft stijgen. Twee derde van de organisaties heeft meer dan 30% vrouwen in alle bestuursorganen. De subtop groeit verder door en het aandeel vrouwen in de totale organisatie is bijna 50%.Joop Schippers, voorzitter van de Commissie Monitoring, lichtte toe dat de voorhoede van aangesloten organisaties het aantoonbaar beter doet dan de rest. Met afgelopen jaar weer een stijging van 2 procentpunt voor wat betreft vrouwen in de top: van 32,7% in 2021 naar 34,7% in 2022.De Diamant Award voor m/v- diversiteit ging dit jaar naar Dura Vermeer. Hanneke Wisman, financieel directeur Dura Vermeer: “Om meer vrouwen aan te trekken en door te laten stromen hebben wij onze arbeidsvoorwaarden aangepast. Ook hebben wij gewerkt met female only vacatures voor een aantal managementposities en is per werkmaatschappij een absolute target ingevoerd.”

Monitor Cultureel

Het meetbaar maken van culturele diversiteit bleek voor velen vanwege de AVG-regelgeving de grootste uitdaging voor het realiseren van meer culturele diversiteit in de top. Toch hoeft dit volgens Talent naar de Top geen dealbreaker te zijn. De privacywetgeving is niet een obstakel, zolang je dit zorgvuldig en anoniem ophaalt bij de medewerkers. Directeur Ara Heuvel: “Ik wil dat al onze ondertekenaars, naast gender, hetzelfde commitment uitspreken op culturele diversiteit. Wees niet bang, doe met ons mee! Ik daag je uit.”De Diamant Award voor culturele diversiteit ging dit jaar naar PostNL. Robert Takken, programmamanager D&I PostNL: “Er werken ongeveer 120 nationaliteiten bij en voor PostNL en op alle niveaus zijn wij ons ervan bewust dat een inclusieve cultuur ons sterker maakt. De bewustwording en toerustingstrainingen zijn vast onderdeel geworden bij alle leiderschapstrainingen. Ons credo: if you can see it, you can be it.”

 

Monitor Executive Search

De searchbureaus hebben in 2022 gemiddeld 48% vrouwen als streven gehanteerd bij het samenstellen van de longlist en shortlist voor topposities, vergelijkbaar met vorig jaar. Van alle kandidaten die zij voor een longlist hebben voorgedragen was gemiddeld 45% vrouw, veel meer dan vorig monitoringjaar (30%).

De Executive Search Award ging naar Wesselo.Dit jaar initieerde Talent naar de Top een nieuwe Award voor D&I Manager of the Year. Om de individuen die vaak in een solistische en soms kwetsbare rol, diversiteit en inclusie van binnenuit bij organisaties pogen te bewerkstelligen. Een aanmoedigingsprijs dus, op basis van publieksstemmen. De eerste keer viel deze in handen van Nazha Rustom, werkzaam voor De Nederlandsche Bank.

Als enige vrouw van kleur uit de lijst met genomineerden roemde de jury hoe zij de eigen achtergrond, als derde generatie vluchteling, inzet. Haar persoonlijke aanpak werkt. Ook toont ze lef door zichzelf opnieuw uit te vinden, ze stapte recent over van ABN AMRO naar DNB vanwege haar missie: de hele financiële sector inclusiever maken.Tot slot voegden twee organisaties direct de daad bij het woord en ondertekenden het Charter Cultureel: Paula’s Choice Skincare én Raad voor de Kinderbescherming. Iwan Bean, algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming: “Onze adviezen hebben verstrekkende gevolgen voor de betrokken ouders en kinderen. Een divers personeelsbestand en goed kunnen aansluiten bij hun leefwereld is een randvoorwaarde voor het goed invullen van onze taken en verantwoordelijkheden. Daarom willen wij een afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving.” 

Het volledige Monitor Rapport 2022 lezen?

Lees meer

Deel dit artikel: