Overslaan en naar de inhoud gaan

De kracht van een divers en inclusieve Nederlandse politiek

Het politieke en publieke debat is verhard, het morele kompas lijkt niet altijd meer goed afgestemd met als gevolg dat de burger het vertrouwen in de politiek, de overheid en instanties aan het verliezen is. Dit is slecht voor Nederland en slecht voor onze democratie. Dus als je naar een menswaardige samenleving met een goed verankerde democratie wilt, dan moet je dat in de kern aanpakken.Politieke partijen selecteren hun kandidaten hoofdzakelijk uit het eigen ledenbestand, maar deze ‘kweekvijver’ droogt op omdat vrouwen minder vaak lid zijn van een politieke partij. Politieke partijen hebben onvoldoende zicht op goede vrouwelijke politieke talenten.Met dit initiatief gaan we politieke partijen helpen door een hele nieuwe groep vrouwen te interesseren voor een rol in de politiek. Daarvoor gooien wij het net wijd uit. In een social media campagne vragen wij Nederland om die vrouw waarvan hij/zij vindt dat zij de politiek in zou moeten, bij ons aan te melden. Met deze vrouwen gaan wij aan de slag door hen te enthousiasmeren, uit te nodigen voor bijeenkomsten met politici en politieke partijen en gerichte coaching, opleidingen en trainingen aan te bieden. Politieke partijen zijn erg enthousiast over dit initiatief omdat deze aanpak ook werkt bij vrouwen die nu nog niet bij een partij zijn aangesloten. Wij maken deze vrouwen zichtbaar voor hen door deze vrouwen te verzamelen in een database waaruit de politieke partijen kosteloos kunnen putten.  En gaan we Nederland echt divers en inclusief maken, door daar waar wetgeving wordt gemaakt een betere afspiegeling van de samenleving te realiseren.De ‘we’ in de tekst is stichting Vrouwen in de Politiek en ons doel is om de vrouwelijke talentenpool die ons land te bieden heeft zichtbaar te maken voor de politiek. Dit doen we zonder winstoogmerk, zijn partij onafhankelijk en werven vrouwen voor lokaal, provinciaal, landelijke als Europees niveau, gericht op D&I, met de ambitie van de kandidaat politica als uitgangspunt. En met slechts één missie: talentvolle vrouwen enthousiasmeren en opleiden voor een rol in de politiek. Dit filmpje met Alexandria Ocasio Cortez geeft goed weer hoe wij het in Nederland willen aanpakken.

Deel dit artikel: