Overslaan en naar de inhoud gaan

Cross Mentoring: versterking van ambitie en skills

Het Cross Mentoring programma duurt een jaar en er doen inmiddels ruim 150 duo’s van mentees en mentoren aan mee, uit meer dan 50 bedrijven. De deelnemers worden op basis van hun profiel en ontwikkelvragen door Talent naar de Top gekoppeld aan een mentor. Naast genderdiversiteit zetten we - mede op verzoek van bedrijven uit onze community - onze expertise vanaf 2018 ook in voor culturele diversiteit door Cross Cultural Mentoring als integraal onderdeel van het bestaande programma. Het programma is enerzijds gericht op de professionele ontwikkeling van de mentees, anderzijds op mentoring vaardigheden en inclusieve leiderschapsontwikkeling van de mentoren.

 

Na een plenaire kick off bijeenkomst voeren de deelnemers gedurende de programmaperiode vier à zes mentoringgesprekken. Daarvoor ontvangen ze richtlijnen en tips en kunnen ze optioneel deelnemen aan een voorbereidende workshop. Daarnaast zijn er enkele groepsbijeenkomsten, zoals inspiratieworkshops en intervisie- en netwerkbijeenkomsten voor mentees. Het programma wordt gezamenlijk afgesloten, met zowel een terugblik als inspiratie voor de toekomst en de uitreiking van de Meest Memorabele Mentor prijs.

Uit onderzoek onder de Cross Mentoring alumni mentees blijkt dat Cross Mentoring een belangrijke bijdrage levert aan de doorstroom naar (sub) topposities in het bedrijfsleven. Uit het onderzoek van de stichting bleek dat 80 % van vrouwen één of meerdere carrière-stappen heeft gezet na het volgen van het Cross Mentoring programma.

Waarom Cross Mentoring?

  • Mentoring blijkt een effectief instrument en succesfactor voor professionele ontwikkeling en carrièrestappen; het draagt bij aan loopbaan- en leiderschapsontwikkeling.
  • Meervoudige opbrengst voor de organisatie: het brengt zowel mentoren als mentees verder, het gaat om wederzijds leren en netwerken. Ook draagt het bij aan inclusief leiderschap, het scheppen van een omgeving waarin verschillen welkom zijn.
  • Verbetering carrière(-kansen)beleid voor vrouwelijke en biculturele talenten zowel als het leveren van een bijdrage van maatschappelijk belang.
  • Cross-company: ‘over de schutting kijken’
“Wij hadden echt een klik: chapeau voor de organisatie die ons aan elkaar heeft gekoppeld. [...] Al met al kan ik zeggen: zonder deze mentor had ik op dit moment niet gestaan waar ik nu sta.”

Mentee,  Cross Mentoring Programma

Deelnemen aan Cross Mentoring 2023?

Neem contact met ons op