Overslaan en naar de inhoud gaan

Meest memorabele mentor 2021

Cross Mentoring en diversiteit

Mentoring is een effectief instrument voor talent- en leiderschapsontwikkeling. In 2008 ontwikkelde het toenmalige Opportunity in Bedrijf (nu Talent naar de Top) een mentoring programma, dat dusdanig is opgezet dat het óók bijdraagt aan meer diversiteit en inclusiviteit. Dit Cross Mentoring programma, dat een jaar duurt, is sindsdien verder ontwikkeld, uitgebreid (met Mixed Mentoring, Boardroom Coaching en Cross-Cultural Mentoring) en bezig met de twaalfde jaargang. Er hebben intussen zo’n 2400 deelnemers aan meegedaan. In alle programma’s worden de individuele voordelen van mentoring en sponsoring gekoppeld aan de strategische voordelen van diversiteit en inclusiviteit.

Meest Memorabele Mentor

Enkele jaren geleden heeft Talent naar de Top een nieuwe prijs in het leven geroepen: de Meest Memorabele Mentor prijs. We willen daarmee senior-managers die als mentor optreden in het zonnetje zetten. En hen en andere leidinggevenden stimuleren zich in te zetten voor talentontwikkeling, diversiteit en inclusief leiderschap. 

De mentees en de coördinatoren van de deelnemende bedrijven kunnen mentoren voordragen voor deze prijs. Mentoren die in 2020 meedoen aan Cross Mentoring kunnen worden genomineerd.

Jury en criteria

De jury wordt voorgezeten door Gert Kroon (algemeen directeur Arcadis) en bestaat uit nog drie vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en non-profitsector. De juryleden zullen kijken naar de volgende criteria:  

  • enthousiasme van de mentee(s) over de genomineerde mentor
  • diens impact op ambitie en loopbaan van de mentee(s)
  • creativiteit en/of stijl van mentoring 
  • luisterend en empathisch vermogen van de mentor
  • enthousiasme en (tijds-)inzet 
  • visie op of specifieke aanpak van mentoring (en sponsoring)
  • open stellen van zijn / haar netwerk
  • verdere toepassing (t.b.v. talentontwikkeling en diversiteit in de eigen organisatie)

De genomineerde hoeft niet aan alle criteria en niet voor 100% te voldoen, maar zich (hebben) onderscheiden op meerdere criteria. De jury bepaalt welke van de criteria het zwaarst wegen.

Een mentor nomineren? Vul dan dit fomulier zo volledig mogelijk in

Deel dit artikel: