Overslaan en naar de inhoud gaan

Post NL - Winnaar Diamant Award 2023 Cultureel

  • Sector: Logistiek
  • Totaal aantal medewerkers: 35.647
  • De Barometer Culturele Diversiteit laat zien dat PostNL een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving (bron: CBS-onderzoek)
  • Huidige status werknemers met ander land van herkomst dan Nederland (niveau 1, 2, 3 en 4)
    • 9 % vertegenwoordiging is subtop
    • 6% vertegenwoordiging op Top niveau

Wat leidt bij Post NL tot meer culturele diversiteit in de top?

Wij voeren vanuit 2015 een breed D&I beleid op 6 specifieke domeinen. Één van deze domeinen betreft de multiculturele diversiteit en wij zijn allereerst gestart met gedegen onderzoek. Naast het eigen diversiteitsonderzoek hebben wij in samenwerking met de VU-A’dam een 4 jaar durend wetenschappelijk onderzoek gedraaid. PostNL is verder ook nadrukkelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS. De specifieke kennis uit deze onderzoeken zorgt ervoor dat wij heel gericht beleid hebben kunnen ontwikkelen, op alle 6 domeinen is stevige voortgang geboekt want juist met onze verschillen maken wij hét verschil.

Door de inzichten uit de 3 onderzoeken is een hele reeks van activiteiten stond stand gekomen. Wij zijn eerst gaan werken aan de bewustwordingsfase en daar zijn veel trainingen voor ingezet. Veel trainingen hebben wij ook zelf ontwikkeld want we waren nadrukkelijk op zoek naar een goede integratie van de vele verschillende culturen binnen onze organisatie die inpasbaar moesten zijn binnen de PostNL cultuur. Er werken ongeveer 120 nationaliteiten bij en voor PostNL en op alle niveaus zijn wij ons er van bewust dat een inclusieve cultuur ons sterker maakt. De bewustwording en toerustingstrainingen zijn vast onderdeel geworden bij alle leiderschapstrainingen.

DE&I staat ook regelmatig op de agenda bij de RvC en RvB en de CEO ziet dit ook als een belangrijke directieverantwoordelijkheid.  Deze gedragenheid is uiteraard weer van belang bij benoemingen op hoge posities.

“If you can see it, you can be it”

Business case meer culturele diversiteit in de top

Als je de favoriete bezorger van Nederland wilt zijn dan moeten wij ook laten zien dat wij een afspiegeling zijn van onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan Halal gerelateerde producten. Je moet wel de juiste mensen in huis hebben die de consumenten en producenten begrijpen. Wij zijn daarom nu ook veel beter in staat om in te spelen op de uitdagingen in de logistieke dienstverlening. Wij bezitten meer culturele veerkracht dan voorheen en hebben een sterke inclusieve cultuur. Dit maakt ons uiteindelijk ook een aantrekkelijk bedrijf om voor te werken.   

Wij staan ook open om onze kennis met andere bedrijven te delen. Zo hebben wij in 2022 ons diversiteitsonderzoek via Ipsos beschikbaar gesteld voor andere organisaties. Met een krachtige benchmark kan je ook weer leren van elkaar en in die zin

“is delen een grote verbindingskracht gebleken.”

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top? Hoe helpt het Charter Post NL?

Wij hebben ons al vroeg aangesloten bij de Charter in de wetenschap dat DE&I een weerbarstig thema kan zijn. Wij hebben via Talent naar de Top ons netwerk versterkt en hiermee hebben wij ook veel kunnen leren van goede voorbeelden en zijn valkuilen voorkomen. Kortom, een aanrader voor alle organisaties!

Deel dit artikel: