Overslaan en naar de inhoud gaan

Charter Talent naar de Top

Het Charter Talent naar de Top bevat richtlijnen en heldere afspraken die organisaties helpen om doelgericht te werken aan duurzame en effectieve resultaten.

Deelnemen aan het Charter toont commitment, geeft inzicht in waar men staat ten opzichte van anderen, geeft een netwerk en aanknopingspunten voor verdere verbetering. De monitor laat niet alleen de performance in cijfers zien maar ook onderliggende kwalitatieve factoren. Inmiddels laten charterorganisaties zich ook breder monitoren op culturele diversiteit.

Ook al laat de Monitor een steeds beter beeld zien, er blijft nog een weg te gaan. Misschien blijft het ook altijd wel “werk aan de winkel”. Omdat simpelweg niet overal goede voortgang wordt geboekt, is op 1 januari 2022 de wet ‘evenwichtiger verhouding vrouwen en mannen in het bestuur en de Raad van Commissarissen’ in werking getreden. Eén derde deel van de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven zal binnen enkele jaren uit vrouwen moeten bestaan. Daarnaast zullen grote vennootschappen (circa vijfduizend bedrijven) ambitieuze streefcijfers ten aanzien van diversiteit moeten vaststellen én daar een plan van aanpak aan moeten verbinden. De Sociaal Economische Raad heeft de wettelijke taak rapportage hierover te faciliteren én de resultaten van bedrijven zichtbaar te maken.

Veel charterorganisaties voldoen op dit moment al aan deze quota. Het laat zien waartoe commitment van de top kan leiden. Het laat ook de toegevoegde waarde zien van het charter- netwerk. Het Charter en daarmee het netwerk staat altijd open voor nieuwe deelnemers. 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Deelnemende organisaties

Aan de hand van zes criteria worden organisaties jaarlijks op de voortgang getoetst. Het monitoringsrapport bevat naast informatie over cijfermatige ontwikkelingen ook een benchmarkoverzicht. Bovendien bieden wij aangesloten organisaties ondersteuning om diversiteit en inclusie verder te verbeteren. 

Vanaf de start in 2008 hebben inmiddels meer dan 277 organisaties het Charter ondertekend.

Bekijk alle charterondertekenaars

Resultaten monitor 2022

 • Het aandeel vrouwen in de top groeit gestaag door: m/v-diversiteit is een kwestie van een lange adem, van volhouden. Ook het aandeel vrouwen in rvb, rvc en rvt blijft stijgen. Twee derde van de organisaties heeft meer dan 30% vrouwen in alle bestuursorganen. De subtop groeit verder door en het aandeel vrouwen in de totale organisatie is bijna 50%.
 • Er is een negatief verband tussen inclusiviteitsbeleid en het aandeel vrouwen in de top; een meer ontwikkeld inclusiviteitsbeleid gaat dus niet gepaard met meer vrouwen in de top. Dit valt des te meer op omdat deze organisaties bewust met m/v-diversiteit en inclusiviteit bezig zijn.
 • Op een aantal dimensies van m/v-diversiteitsbeleid zien we voor het eerst een lager ontwikkelniveau dan in voorgaande jaren. Bij inclusiviteitsbeleid is wel groei waar te nemen.
 • Verschillen tussen organisaties zijn zichtbaar in organisatieomvang: vooral kleine organisaties doen het goed wat betreft het aandeel vrouwen in de top.
 • De sector met de grootste groei van het aandeel vrouwen in de top is in 2022 gezondheid- en welzijn. In de subtop is de toename het grootst in de advocatuur en consultancy-/ict/infra/bouw.
 • Ervaren charterorganisaties zijn een voorbeeld voor de jonge generatie: zij hebben een hoger aandeel vrouwen in top/subtop en in bestuursorganen.
 • Meetbaarheid en registratie: het meetbaar maken van culturele diversiteit en de AVG-regelgeving.
 • Commitment: gebrek aan betrokkenheid van leidinggevenden.
 • Bewustwording en mind-set: hardnekkige vooroordelen en gebrek aan bereidheid om buiten de gebaande paden te gaan.
 • Voldoende tijd: geduld hebben voor de effecten van interventies.
 • Culturele verschillen zelf, zoals verschillende verwachtingen tussen leidinggevenden en medewerkers.
 • De searchbureaus hebben in 2022 gemiddeld 48% vrouwen als streven gehanteerd bij het samenstellen van de longlist en shortlist voor topposities, vergelijkbaar met vorig jaar.
 • Van alle kandidaten die zij voor een longlist hebben voorgedragen was gemiddeld 45% vrouw, veel meer dan vorig monitoringjaar (30%).
 • Van het totaal aantal plaatsingen was 48% vrouw, vergelijkbaar met vorig jaar.
 • Van alle plaatsingen door bureaus op rvb-posities is gemiddeld 39% vrouw, veel minder dan vorig jaar (55%).
 • Van alle plaatsingen op rvc/rvt-posities is gemiddeld 54% vrouw (vorig jaar 59%).
 • Ruim de helft van de searchbureaus vindt dat zij nog niet over voldoende potentieel aan kandidaten met een andere culturele achtergrond beschikken.

Monitor rapport 2023

(Stichting) Talent naar de Top presenteert haar 14e Monitor: stijging vrouwen aan de top

Een zaak van lange adem

Op donderdag 29 juni presenteerde Talent naar de Top haar 14e Monitor, de meting van de jaarlijkse voortgang die ondertekenaars maken op m/v- en culturele diversiteit, live vanuit Sociëteit de Witte in Den Haag.

Lees verder

Diamant Awards 2022

Twee charterorganisaties ontvangen een Talent naar de Top Diamant Award, omdat zij bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit laten zien. Dit zijn NPO en ANWB. De Talent naar de Top Executive Search Bureau Award is uitgereikt aan The Executive Network, omdat zij een aansprekend voorbeeld zijn voor andere bureaus. Voor de tweede keer is ook een Diamant Award toegekend aan de organisatie die op het gebied van culturele diversiteit bijzonder goed heeft gepresteerd; PWC nam deze Award in ontvangst.

Bekijk de winnaars