Overslaan en naar de inhoud gaan

De Commissie Monitoring naar de Top

De Commissie Monitoring Talent naar de Top is verantwoordelijk voor het beoordelen van de resultaten van de jaarlijkse monitoring van Charterondertekenaars en Executive Search Bureaus op het gebied van m/v- en culturele diversiteit. De Commissie doet aanbevelingen voor verbetering van de effectiviteit van het Charter aan de overheid, stichting Talent naar de Top en ondertekenaars.

Daarnaast selecteert de Commissie de organisaties die een aansprekend voorbeeld vormen (Charter en Executive Search Bureaus), de Diamant Award winnaars.

Joop Schippers (voorzitter)

Hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en coördinator van de hub Future of Work. Eerder lid van de Emancipatieraad en de Visitatiecommissie Emancipatie. Joop Schippers is actief in diverse bestuurlijke en toezichtfuncties, zowel binnen als buiten de Universiteit Utrecht.

Thessa Menssen

Thessa Menssen is commissaris bij Alliander, FMO en Ordina. Was in de periode 2012-2018 CFO van Koninklijke BAM Groep. Daarvoor was zij werkzaam als COO en CFO van Havenbedrijf Rotterdam en bekleedde zij diverse functies bij Unilever. In 2013 werd zij uitgeroepen tot Topvrouw van het jaar.

De leden van de commissie Monitoring  zijn op persoonlijke titel benoemd en functioneren zonder last of ruggespraak.

Eerdere voorzitters van de Commissie Monitoring: Aad Veenman, Gerdi Verbeet, Caroline Princen en Marjan Oudeman

De Commissie komt één keer per jaar bij elkaar om bovenstaand te bespreken en mee te denken over de presentatie van het rapport.