Overslaan en naar de inhoud gaan

ANWB - Winnaar Talent naar de Top Diamant Award 2022

  • Organisatie: ANWB
  • Sector: Transport
  • Totaal: 6.330 mensen
  • 40% vrouwen in de top Streefcijfer: 51% vrouwen in de top in 2022

Wat leidt bij ANWB tot meer vrouwen in de top?

We vinden het heel belangrijk dat wij bij de ANWB onszelf kunnen zijn. Iedere collega doet ertoe en telt net zo hard mee. En dat betekent dat we luisteren, vragen stellen, dat we in gesprek gaan met elkaar en niet praten over maar praten met elkaar. Iedereen krijgt bij ons gelijke kansen en daarom werken wij naar een toekomst toe dat het vanzelfsprekend is om in een diverse samenstelling met elkaar aan het werk te zijn. Bij de ANWB is genderdiversiteit gelukkig geen issue. Maar dat was niet vanzelfsprekend. Wij hebben de afgelopen jaren een omgeving gecreëerd waarin wij vrouwen aanmoedigden te denken in mogelijkheden en om met zelfvertrouwen en ambitie aan hun loopbaan te werken. Niet alleen in de top, maar overal in onze organisatie. Werken aan de toekomst, betekent dat we ook zorgen voor diversiteit en inclusie. Diversiteit maakt onze organisatie op lange termijn productiever en innovatiever. Niet alleen in de top, maar overal in de organisatie. Diversiteit kan echter niet zonder inclusie. Dat betekent op alle fronten diversiteit-bevorderende maatregelen doorvoeren, waarbij iedereen op een zo gelijkwaardig mogelijke manier wordt bejegend. Om een inclusieve cultuur te krijgen is een omgeving nodig waarbij alle talenten worden gezien en benut, waar verschillende ideeën worden gehoord en waar niemand op basis van haar, hen of zijn ‘andersheid’ impliciet of expliciet wordt buitengesloten. Daarom besteden we hier aandacht aan wat iedereen kan doen om bij te dragen aan een open, inclusief en divers werkklimaat. Het zorgt voor vernieuwing en creativiteit. We willen dat alle mensen zich thuis voelen bij de ANWB. Naast een dedicated D&I programma hebben wij actief ambassadeursprogramma waarin alle bedrijfsonderdelen een bijdrage aan de uitvoering van het programma leveren.

Een grote groep D&I ambassadeurs denkt actief mee over hoe we de organisatie verder kunnen helpen bij het creëren van een divers en inclusief werkklimaat. De D&I ambassadeurs helpen mee het belang uit te dragen van diversiteit en inclusie. Ze komen op voor standpunten van doelgroepen die zich – dankzij onze aanpak van diversiteit en inclusie – thuis en gerespecteerd kunnen voelen bij de ANWB én helpen mee collega’s attent te maken op de gevolgen van (soms onbewuste) vooroordelen. Onze ambassadeurs maken zich echt hard voor D&I en zorgen ervoor dat we echt overgaan tot actie om een inclusieve cultuur te creëren en nog diverser te worden. Daarnaast organiseren wij ieder jaar de diversityweek met diverse activiteiten voor nog meer aandacht en openen bijvoorbeeld ieder jaar onze deuren op Girlsday.

ANWB doet mee aan het Cross Mentoring programma van Talent naar de Top.

Business case meer vrouwen in de top

Iedereen zorgeloos en met plezier onderweg in een duurzame samenleving. Dat is onze missie. Want we kunnen er pas echt voor iedereen zijn als ook jij, wie je ook bent, je echt welkom en verbonden voelt met de ANWB. Met deze visie zijn wij in 2021 gestart met een gestructureerde aanpak op het gebied van diversiteit en inclusie. Omdat wij als organisatie ongelofelijk verschillend zijn zien wij dat juist als kansen en mogelijkheden. We maken de topics breder dan alleen culturele of gender diversiteit en kijken ook naar leeftijd in lijn met onze strategie, arbeidsvermogen en geven extra aandacht aan niet zichtbare zaken zoals discriminatie of onzichtbare arbeidsbeperkingen.

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

Onze positieve genderdiversiteit willen we vasthouden en verder uitbouwen. We schetsen een stip op de horizon met duidelijke doelen en een tijdlijn, soms heel expliciet, soms meer impliciet. Het Charter Talent naar de Top helpt ons daarbij. Het helpt ons om inzicht te geven, streefcijfers af te spreken en bewust te sturen op inclusief gedrag om zo samen te werken aan de toekomst van de ANWB.

ANWB - Winnaar Talent naar de Top Diamant Award 2022

Deel dit artikel: