Overslaan en naar de inhoud gaan

Bosman & Vos ondertekent Executive Search Code

Over Bosman & Vos

Bosman & Vos is een breed organisatie adviesbureau met 17 medewerkers gevestigd te Rijswijk. Al ruim 26 jaar werken zij voor het sociaal domein (zorg en welzijn, kinderopvang en onderwijs, overheden en consumentenorganisaties) en andere not-for-profit-organisaties.

“Wij willen graag bijdragen aan een samenleving waarin mensen eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en zorg hebben voor elkaar en voor hun omgeving”

Bosman & Vos

Wat onderscheidt jullie van andere bureau’s?

De breedte van dienstverlening (advies, ontwikkeling en bemensing) én onze aanpak is onderscheidend. Wij zien zowel de organisatie als de kandidaat als onze klant en we gaan met beiden dan ook echt de diepte in.

Wat is de aanleiding geweest om de Executive Search Code te ondertekenen & waarom juist nu?

We zetten dit en volgend jaar het thema diversiteit centraal en het ondertekenen van de code past daar goed bij.

Hoe gaan jullie invulling geven aan de commitments?

Bij iedere opdracht kijken we hoe het staat met de verdeling man/vrouw, kandidaten met een etnische achtergrond en kandidaten met een beperking.

Als het gaat om de selectie van kandidaten, kijken we niet alleen naar ervaring, opleiding en fase in een loopbaan,  maar bijvoorbeeld ook of een kandidaat recht doet aan de levensbeschouwelijke identiteit van de een organisatie.

We hebben aandacht voor achtergrond en geaardheid, aanvullende expertise en netwerken en we voeren hier altijd het open gesprek over met onze klanten.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn al enkele jaren bewust en gericht bezig met de thema’s diversiteit & inclusie, dit jaar zetten we een aantal bemiddelde kandidaten centraal.Mooie voorbeelden hiervan zijn de bemiddeling van Hester Rippen in de Raad van Toezicht van de MEEr-groep; de bemiddeling van Richard de Vlaming naar de zorg (komend vanuit het bankwezen); de plaatsing van Vera Hersbach als startende, jonge bestuurder bij Welzijn Hoeksche Waard; de benoeming van Youssef Chaleb als locatiemanager in de ouderenzorg, van Shequita Kalloe als Lid RvT KindeRdam/HefGroep en van Rahima Mejres in de RvT Halt.

De visie van Hester Rippen op de thema’s diversiteit & inclusie

Wat betekent diversiteit voor jullie als bureau?

We kijken breed naar het thema diversiteit en richten ons in de toekomst nog meer op deze thema’s. Aandacht voor diversiteit & inclusie is voor ons ‘gewoon’, het zit in onze vezels.

Nu jullie zelf ook een streefcijfer hebben gesteld, wat vinden jullie eigenlijk van het quotum?

Voor bemiddelingen die recht doen aan diversiteit & inclusie is in ons werk is niet overall- streefcijfer te benoemen. De uitgangspositie van onze klanten is verschillend, zowel in Raden van Toezicht als bij besturen, directies en managementteams. Daarom richten wij ons expliciet met klanten en kandidaten op de waarde van evenwichtigheid en diversiteit; gericht op vernieuwende kennis en kwaliteiten, aanvullende expertise en achtergrond.

Hoe ziet aankomend jaar er voor jullie uit met betrekking tot acties rondom diversiteit & inclusie?

We gaan verder op deze ingeslagen weg en delen daarnaast vanuit diverse invalshoeken posts en artikelen over dit thema, daarmee creëren we een olievlek werking en zoeken we continu de dialoog op.

In 2022 laten we de organisaties aan het woord om te vertellen wat onze bemiddelingen hebben betekend. Deze berichten over diversiteit publiceren we op onze website, in de Bosman&Vos-nieuwsbrief en op onze Linkedin pagina.

Hebben jullie nog een tip voor andere bureaus?

Doe het; op de manier die bij je past”.

Talent naar de Top sprak met: Ingrid Venekamp, Francine van Rosmalen, Nicoline Franken & Crista Vonkeman.

Deel dit artikel: