Overslaan en naar de inhoud gaan

Culturele diversiteit in de top

Nieuwsbericht

Vandaag organiseert de Sociaal-Economische Raad samen met Talent naar de Top en andere leden van de Alliantie de bijeenkomst ‘Culturele diversiteit in de top’. Vooraanstaande leden van het bedrijfsleven, rolmodellen en experts gaan met elkaar in gesprek om meer talenten met een migrantenachtergrond in topposities te krijgen. Koningin Máxima, minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn aanwezig.

Wat doet Talent naar de Top

Wij meten al 10 jaar de genderdiversiteit aan de top in Nederland. Het Charter Talent naar de Top is zeer succesvol gebleken in het bereiken van meer vrouwen aan de top bij de aangesloten Charterorganisaties. We hebben geconstateerd dat een succesvol diversiteitsbeleid gebaseerd is op 3 dingen:

 1. Beschikken over feiten en cijfers om de situatie en effecten zichtbaar te maken
 2. Concrete ambitie uitspreken
 3. Blijven monitoren van de inzet en voortgang

Ondertekenaars, stakeholders en rolmodellen verzochten ons om onze expertise ook in te zetten om culturele diversiteit aan de top te bevorderen.  Talent naar de Top is vanaf mei 2018  van start gegaan met de pilot Monitoring Cultureel Talent naar de Top. De bestaande monitor voor m/v-diversiteit is aangepast naar culturele diversiteit en inmiddels door meer dan 10 organisaties ingevuld, waaronder ABN AMRO, NautaDutilh en Allen & Overy.  

In de monitor meten we de feitelijke aantallen en groei van het aandeel biculturele medewerkers in de top en subtop. Ook meten we op kwalitatieve criteria, zoals leiderschap, strategie en organisatiecultuur. En vragen we naar de diversiteitsaanpak, do’s en don’ts en verzamelen we goede voorbeelden.

Tot nu toe zien we het volgende:

 • Bedrijven die al bezig zijn, geven aan dat culturele diversiteit lastiger en complexer te realiseren is dan genderdiversiteit.
 • De bedrijven die nog niet zo ver zijn, kunnen ongelofelijk veel leren van de organisaties die al stappen hebben gemaakt.
 • Ook deze vorm van diversiteit, net als genderdiversiteit, vereist een holistische aanpak en een lange adem.

Wij ondersteunen de ondertekenaars op 3 manieren:

 1. Relevante informatie voor hun aanpak
  Zoals een benchmark, waardoor bedrijven een goed beeld krijgen van waar ze staan. Tips over wat werkt en wat niet, inclusief goede voorbeelden.
 2. Een community
  Bedrijven krijgen een netwerk waarin ze van elkaar kunnen leren. Wij faciliteren dat netwerk via bijeenkomsten en programma’s, zoals cross-cultural mentoring. En we verbinden bedrijven met andere relevante maatschappelijke organisaties.
 3. Advies en training
  Zoals onze handreiking voor het vastleggen van personele gegevens. Want ja, dat mag als je het goed aanpakt. En uiteraard trainingen over Inclusief Leiderschap; inclusie en diversiteit gaan namelijk hand in hand.

 

Charterondertekenaars: Kees van Dijkhuizen (ABN AMRO), Herna Verhagen (Postnl), Ad van Gils (PwC)
“We willen alle bedrijven oproepen om niet alleen aan de slag te gaan, maar ook vol te houden. Want het kan wel!”

Yelly Weidenaar,  Directeur Talent naar de Top

Deel dit artikel: