Overslaan en naar de inhoud gaan

Dura Vermeer - Winnaar Diamant Award 2023 M/V

  • Sector: Bouw & Infra
  • Totaal aantal medewerkers: 2.893 mensen
  • % vrouwen aan de top: 23,6%
  • Streefcijfer: 24% in 2023

Wat leidt bij Dura Vermeer tot meer vrouwen in de top?

Dura Vermeer is een familiebedrijf en onze mensen vormen de kern en zijn de sleutel naar ons succes. Om ook in de toekomst succesvol te kunnen blijven ondernemen en het werkplezier van medewerkers te borgen, is een diverse en een inclusieve werkcultuur de basis.

“Wij geloven dat bedrijven die een afspiegeling zijn van de samenleving, een mix van mannen, vrouwen, culturen, achtergronden en opleidingen, beter in staat zijn in te spelen op de wensen en verwachtingen van klanten en andere stakeholders. Het thema genderdiversiteit staat daarom hoog op de agenda.”

Job Dura,  voorzitter van de Raad van Bestuur

Om ons doel te bereiken, zijn we gaan kijken wat we nodig hebben om meer vrouwen aan te trekken en door te laten stromen. Dit heeft geleid tot een aanpassing in onze arbeidsmarktcommunicatie én onze arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben we een vrouwennetwerk EVA, dat vrouwen op management- en lijnfuncties versterkt en ontwikkelt. Uit dit vrouwennetwerk zijn een aantal vrouwen opgestaan die als rolmodel en coach fungeren. Daarnaast leggen we in het interne doorstroombeleid de focus op meer vrouwen, zo hebben wij gewerkt met female only vacatures voor een aantal managementposities. Per werkmaatschappij is een absolute target ingevoerd voor man-vrouwdiversiteit.

Business case meer vrouwen in de top

Een cultuur, waarin iedereen met plezier, veilig kan werken. Ongeacht sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond of eventueel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is ons streven! Een cultuur waar onze mensen zichzelf kunnen zijn, zich durven uitspreken, creatief mogen zijn en zich kunnen blijven ontwikkelen.

We zien dat door de toename van vrouwen in de top van Dura Vermeer de laatste jaren een sprong vooruit is gemaakt in het benaderen van diverse strategische vraagstukken. Dit creëert een positief, open gesprek met verschillende interne en externe stakeholders, waardoor we onze  organisatie continu kunnen aanpassen. Ook de dynamiek verandert in de organisatie, het zorgt voor vernieuwing en het bevordert de creativiteit. Bovendien schudt het de bouwsector soms goed op, waar nog steeds de meerderheid van het management wordt gevormd door mannen.

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

De kracht van het Charter is dat het helpt in bewustwording en om vanuit verschillende dimensies te kijken naar onze organisatie en concrete KPI's vast te stellen. Op korte en lange termijn. Kortom, het creëert een positieve stip op de horizon, waar we samen, met al onze collega’s naar toe werken. Daarnaast worden we als organisatie aangezet om op alle dimensies te reflecteren op onszelf en de voortgang die we hebben geboekt. De resultaten van de monitor worden na publicatie gepresenteerd aan de Raad van Bestuur. Dit zorgt voor inzicht, draagvlak en helpt om bewust te sturen. Zo kunnen we samen bouwen aan onze toekomst.

 

Deel dit artikel: