Overslaan en naar de inhoud gaan

Interview Executive Search: Perrett Laver

Wat kun je vertellen over jullie bureau?

Perrett Laver is een wereldwijd opererend executive search bureau dat zich specialiseert in samenwerkingen met instellingen die een maatschappelijk doel als kernwaarde hebben; wij adviseren onderwijs- en onderzoeksinstellingen, musea, cultuurorganisaties, organisaties in de gezondheidszorg, filantropie en not-for-profit bij benoemingen op topniveau. Wij werken vanuit 15 kantoren wereldwijd in meer dan 60 landen, met een internationaal team van 156 medewerkers die meer dan 20 talen spreken. De vestiging van Perrett Laver in Nederland, geopend in 2015, is een reflectie van de kwaliteit van de relaties die zijn opgebouwd in het Nederlandse en Europese netwerk en het vertrouwen dat onze klanten hebben geuit in onze service en dienstverlening. Wat Perrett Laver kenmerkt is onze unieke zoekstrategie, het vormen van een partnerschap met onze klanten, het voeren een transparante en robuuste procesvoering en de toewijding aan meer diversiteit en het brengen van lokale inzichten met een globaal bereik. Als enige van alle executive search bureaus hebben we een team met consultants, researchers en projectmanagers met een academische achtergrond dat garant staat voor zowel originaliteit als grondigheid. Ongeveer de helft van onze collega’s zijn gepromoveerd en heeft ervaring als onderzoeker in een academische context.  

Wat is de aanleiding geweest om de Executive Search Code te ondertekenen, waarom juist nu?

Diversiteit en inclusie zit in ons DNA en is een van onze kernwaarden. We werken al meer dan vijftien jaar succesvol aan de verbetering van vrouwelijke vertegenwoordiging en aan die van ondergerepresenteerde groepen in belangrijke leidende posities. Door de executive search code te ondertekenen maken we onze belofte en praktijk meer zichtbaar. 

Hoe gaan jullie invulling geven aan de commitments?

Bij Perrett Laver zijn we van mening dat een breed scala aan perspectieven essentieel is voor de legitimiteit, effectiviteit en concurrentiepositie van een organisatie. Onze zoekopdrachten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van diversiteit, met name de genderbalans.  We ontwerpen een inclusief proces, werken vooraf doelstellingen uit samen met de opdrachtgevers en bieden trainingen aan. Daarnaast streven wij naar een gebalanceerde call list waarbij we gekwalificeerde vrouwen en andere ondergerepresenteerde groepen actief benaderen.  

Hebben jullie zelf al actie ondernomen, waar zijn jullie trots op?

Onze staat van dienst, met name op het gebied van genderdiversiteit, is wereldwijd toonaangevend in de sector. Als bedrijf zijn wij toegewijd aan het bevorderen van meer bewustzijn rondom onbewuste vooroordelen en van de diversiteit binnen de organisaties waarmee wij werken.  Het vasthouden aan die focus heeft tot betere resultaten geleid; 57% van de benoemingen in 2021 waren vrouwen. Onlangs hebben we in Nederland de volgende toonaangevende benoemingen ondersteund: Professor Annelien Bredenoord als Rector van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Professor Petra de Weerd-Nederhof als Decaan bètawetenschappen aan de Open Universiteit, en Priscilla Chomba-Kinywa als Chief Technology Officer bij Greenpeace.

Wat betekent diversiteit voor jullie als bureau?

Voor ons staat diversiteit gelijk aan sociale rechtvaardigheid, om gelijke kansen te creëren en brede representatie te bewerkstelligen.

Nu jullie zelf ook een streefcijfer hebben gesteld, wat vinden jullie eigenlijk van het quotum?

We zijn bewust dat eerdere toezeggingen en goede intenties van verschillende organisaties en het duidelijke SER-advies uit 2019 niet altijd het beoogde effect hebben gehad. Wij blijven ons inzetten in het halen van het 50% quotum en gaan er mee aan de slag!

Hoe ziet aankomend jaar er voor jullie uit met betrekking tot acties rondom diversiteit & inclusie?

Voor ons gaat diversiteit verder dan het verhogen van het aantal vrouwelijke kandidaten in leiderschapsrollen, wij besteden brede aandacht aan onder gerepresenteerde groepen in het algemeen. Dus voortgaan en volhouden is ons motto!

Hebben jullie nog een tip voor andere bureau’s?

We zijn erg blij om te zien dat onze collega’s zeer toegewijd zijn aan inclusie en diversiteit. Wij merken in ons werk dat het in kaart brengen van het kandidatenveld door middel van intensieve en rigoureuze research een divers veld oplevert waarbij wij iedere keer opnieuw blij verrast worden door de getalenteerde kandidaten.

Deel dit artikel: