Overslaan en naar de inhoud gaan

Interview Partners at Work

Op 1 februari bundelden de twee meest toonaangevende executive search bureaus op het gebied van diversiteit, Van der Laan & Co en Partners at Work, hun krachten. Dat belooft veel, want beide bedrijven huldigen eenzelfde visie op executive search terwijl ze elkaar tegelijkertijd qua ervaring en expertise completeren. De gefuseerde dienstverleners gaan onder de vertrouwde vlag van Partners at Work varen en verheugen zich op hun gezamenlijke reis richting een gedeelde stip aan de horizon.Karen Kragt en Ingrid Reichmann zitten voor het eerst als Partners naast elkaar. Voor dit interview geldt dat nog in overdrachtelijke zin aangezien COVID sociaal-maatschappelijk de lakens uitdeelt. Het waarom van de fusie ligt als eerste vraag op de digitale tafel. Reichmann: “Onze missie, werkwijze en cultuur zijn sterk verwant. Juist daarom betekent ons samengaan dat we veel meer positieve impact kunnen hebben. Wat goed nieuws is, zowel voor onze kandidaten als onze opdrachtgevers.” Ook complementariteit speelt een belangrijke rol bij de meerwaarde van deze fusie. Dankzij het gedeelde netwerk en de verzamelde expertise kan Partners at Work nu nog meer cross-sectoraal slagvaardig zijn. Letterlijk met dubbele kracht vooruit!

Grensoverschrijdend samenwerken

Eén van hun motto’s is grensoverschrijdend denken en werken. Ook voor het samengaan was het al zo dat de partners weliswaar hun aandachtsgebieden hadden maar niet binnen hun eigen silo bleven. Kragt: “Door elkaar op te zoeken, ervaringen uit te wisselen en in de verschillende netwerken aan kruisbestuiving te doen, herkennen wij potentieel dat door anderen niet herkend wordt.”De partners van het in Baarn gevestigde executive search bureau zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele werving- en selectieproces en houden daarmee de kern van het proces stevig in eigen hand. “Wij werken vanuit onze bewezen ervaringen samen en hebben echte interesse voor mensen en organisaties”, zegt Reichmann.

Mensenwerk

“We kruipen in de huid van onze opdrachtgevers en kandidaten. Wat is er nodig? Realiseer je dat die vraag enorme finetuning vereist. Dan kom je er echt niet door alleen een CV naast de vacaturevereisten te houden. Het gaat over het echt begrijpen van de mensen, het team en de organisatie waar ze werken. Je praat dan over de complementariteit in persoonlijke drijfveren, intrinsieke motivatie en leiderschap. Over talent dat niet standaard is maar daar bovenuit stijgt.” Die nadruk op het menselijke aspect is essentieel om tot duurzame resultaten en tevredenheid van alle betrokkenen te komen, zeggen Ingrid en Karen. Ze willen ook niet anders, want hun vak is primair mensenwerk. Om die reden zal gedegen executive search naar hun overtuiging ook nooit verdwijnen. Reichmann: “Papier is geduldig. In een CV kan je van alles schrijven en een beeld creëren dat totaal niet past of recht doet aan wie je bent. In persoonlijk contact is dat anders.” Kragt: “De deur bij ons staat altijd open, ook als het niet om een specifieke vacature gaat. Juist dán leer je de ander beter kennen. Mensen spreken dan vrijer en laten meer van zichzelf zien. Juist die persoonlijke verhalen helpen ons enorm om de aanknopingspunten te vinden die de verrassende matches mogelijk te maken.”

Sociaal culturele diversiteit

Partners at Work krijgt in toenemende mate van haar opdrachtgevers de vraag naar kandidaten met een andere sociaal culturele identiteit. Reichmann: “Het past in onze missie om ook rolmodellen in deze doelgroep zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door interviews te publiceren met kandidaten die we bemiddeld hebben met een andere etniciteit en door organisaties zichtbaar te maken die zich hier hard voor maken.” Kragt: “We merken dat dit onderwerp een nieuwe dimensie geeft aan de diversiteitsdiscussie en verwachten dat dit in de komende tijd een enorme ontwikkeling gaat krijgen”.

Consequent doorzetten

Die brede diversiteit, nu onderdeel van de missie, is dan ook de stip waarop alle Partners navigeren. Of, zoals Kragt en Reichmann dat zelf mooi verwoorden ‘The heart of our story, is the story of our heart’. En dat is meer dan een mooie slogan. Er zit wel degelijk ook een stuk volharding bij, vervolgt Reichmann. Het realiseren van meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven vergt namelijk een lange adem. “We kennen uit eigen ervaring de bewuste en onbewuste vooroordelen maar al te goed. Diversiteit is dan ook beslist niet vrijblijvend en wij behandelen dat dus ook niet zo. Wij dragen al jaren heel bewust 50% vrouwelijke en mannelijke kandidaten voor. We hebben dan ook bewezen dat deze werkwijze echt werkt en bijdraagt aan meer balans in de top en succesvollere organisaties!”Het consequent voldoen aan de diversiteitscodes die ze hebben ondertekend en het telkens benoemen van het thema bij klanten, leverde in het verleden zowel Van der Laan & Co als Partners at Work als eerste search bureaus de award op van de Commissie Monitoring Talent naar de Top. Die onderscheiding was de erkenning voor hun verdiensten om diversiteit en inclusiviteit in de top tot de norm te maken.De vijf Partners, naast Karen Kragt en Ingrid Reichman zijn dat ook Nicole Boevé, Nicolette van Helsdingen en Josephine van der Vossen, mogen dus succesvolle vrouwelijke ondernemers genoemd worden. En daar zijn ze met recht trots op. Zoals ze dat ook zijn op hun missie. “Die is om de top van het bedrijfsleven in brede zin meer divers te maken.”

Meer weten?

De Executive Search Code erkent de belangrijke rol die executive search bureaus vervullen bij het realiseren van meer diversiteit in topposities. Partners at Work is een van de bureaus die deze Code heeft ondertekend en het draagt daarmee bij aan het bedrijfseconomische én maatschappelijke doel van Talent naar de Top: meer vrouwen in topposities.

Meer weten

Deel dit artikel: