Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer vrouwen aan de top? Zonder wet of commitment geen vooruitgang

Meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven vraagt om strengere wetgeving. De wettelijke streefcijferregeling heeft een positief maar beperkt effect gehad. Dat blijkt uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 die vandaag is uitgebracht. In de periode dat de regeling niet van kracht was, daalde het aantal vrouwen in de top direct. De commissie Monitoring concludeert: zonder wet boeken we geen voor uitgang.Als we meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven willen, hebben we strengere wetgeving nodig. De wettelijke streefcijferregeling heeft maar een heel beperkt effect gehad.

Luister hier naar wat Caroline Princen, voorzitter van de Commissie Monitoring, hierover vertelde op BNR Nieuwsradio:

Luister hier

Van een evenwichtige verdeling in de top van het bedrijfsleven is in 2020 nog altijd geen sprake. Gemiddeld bestond 12,4% van de besturen en 20,4% van de raden van commissarissen uit vrouwen. Dit aandeel stijgt al een aantal jaar, maar te weinig en langzaam, blijkt uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020, in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). De beperkte toename in het aandeel vrouwen komt bovendien voor rekening van een kleine groep koplopers.

Vorige week publiceerde Talent naar de Top nog de Gender Diversity Index 2020 van European Women on Boards. Daaruit blijkt dat genderdiversiteit in de top van het Europees bedrijfsleven ook nog lang geen realiteit is. Nederland scoort gemiddeld met een 7de plaats in de ranglijst. Goed nieuws is er ook. Bovenaan de lijst van bedrijven die de meeste progressie lieten zien, staat a.s.r. Bij a.s.r is twee derde van de RvB vrouw en een derde van de RvC. Daarmee liet a.s.r. de meeste vooruitgang zien van alle deelnemende bedrijven in Europa als het gaat om genderdiversiteit aan de top van het bedrijfsleven.

“Een effectief middel bleek het Boardroom Coaching programma van Talent naar de Top. Alle deelnemers zetten binnen twee jaar een substantiële carrièrestap en een aanzienlijk deel heeft daadwerkelijk een boardroom positie kregen.”

Ingrid de Swart,  COO a.s.r.

Het beeld bij de Charterondertekenaars is totaal anders dan bij de Bedrijvenmonitor. ’Succes Verzekerd’ is de titel waaronder Talent naar de Top in 2020 de monitoring op de m/v diversiteit bij onze ondertekenaars publiceerde.. Deze laatste Monitor Talent naar de Top geeft aan de Charterondertekenaars van Talent naar de Top gemiddeld 31,4% vrouwen in de raden van bestuur hebben en 36,6% in de raden van commissarissen. Zij behalen dit resultaat omdat deze organisaties zich committeren aan doelstellingen en werk maken van diversiteit. In de woorden van het wetsvoorstel: zij hebben passende en ambitieuze streefcijfers geformuleerd voor bestuur, raden van commissarissen en subtop. Én zij maakten plannen om deze doelen te bereiken. Tot dit commitment behoort ook de jaarlijkse monitoring op de behaalde resultaten door de onafhankelijke Commissie Monitoring Talent naar de Top (ook de Bedrijvenmonitor Topvrouwen commissie).

Volgende week stemt de Tweede Kamer over het vrouwenquotum voor RvC's en streefcijfers voor Grote bedrijven. Als Talent naar de Top ondersteunen wij dit volledig. Uit ervaring weten wij dat het draagvlak en daarmee de kans van slagen vele malen groter is wanneer er in stappen gewerkt kan worden. Diversiteit in een organisatie brengen is een groeipad dat zorgvuldig begeleid dient te worden. Het is een kwestie van doen! 

Deel dit artikel: