Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons Middelbaar Onderwijs - Talent naar de Top Diamant winnaar 2019

Award

Ons Middelbaar Onderwijs

  • sector: onderwijs en onderzoek
  • 6.684 medewerkers
  • 43% vrouwen in de top
  • streefcijfer: 45% vrouwen in de top in 2023

Wat leidt bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) tot meer vrouwen in de top?

OMO blijft stappen zetten en progressie boeken als het gaat om diversiteit & inclusie. Niet alleen het aandeel vrouwen in de top maar ook in de subtop is het afgelopen jaar fors verder gestegen.

OMO gaat uit van de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Hieruit volgt de ambitie tot bevordering van diversiteit en inclusie. Een evenredige verdeling man-vrouw op (sub)top posities wordt steeds meer als norm gezien.

Diversiteit gaat bij OMO niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, migratieachtergrond en geaardheid.

OMO-scholen gaan ieder op eigen wijze met diversiteit & inclusie aan de slag. De top van de organisatie geeft het goede voorbeeld en het diversiteitsbeleid biedt medewerkers een kijkkader. In 2016 is het diversiteitsbeleid herijkt. Door de toevoeging van ‘verbinding’ en aandacht voor inclusie spreekt dit strategische thema steeds meer medewerkers aan.

Deel dit artikel: