Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Board Refreshment

Board Refreshment is een executive search bureau gespecialiseerd in commissarissen en toezichthouders met een missie. Een kleine 4 jaar geleden opgericht vanuit het gevoel dat het beter kan en beter moet. De invloed van de top op de organisatie en haar omgeving is enorm en wordt nog weleens onderschat. Commissaris zijn is geen erebaan, het is een functie met verantwoordelijkheden en met een voorbeeldfunctie. Daar wordt de toon gezet voor wat betreft openheid, eerlijkheid en ethiek. Daar worden de cultuur en waardes van de organisatie bepaald.

Het vraagt om kwetsbaarheid, herkenbaarheid, luisteren, verantwoording en verantwoordelijkheid en om willen bijdragen aan een samenleving waarin er oog is voor iedereen inclusief de generaties aan wie we de wereld overdragen. Op dat niveau kunnen we het verschil maken door alleen genoegen nemen met het best mogelijke team.

Wij ondersteunen de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht (RvC/RvT), OR en medezeggenschap met het gehele werving en selectieproces en waar wenselijk aangevuld met professionele begeleiding tijdens de onboarding. En dit doen we niet zomaar. Dit doen we door middel van een helder proces met aandacht voor stakeholders én kandidaten. Board Refreshment zet in op een herkenbare en aansprekende ‘tone at the top’. Wij dagen RvC’s/RvT’s uit om bij elke wisseling in de Raad de vraag te durven stellen: kan het beter en met wie komen we verder?

Waarom de Executive Search Code?

Board Refreshment zet in op collectief leiderschap aan de top van elke organisatie door aandacht voor de kracht van verschillen in cultuur, gender, kennis, achtergrond, arbeidsmobiliteit, leeftijd, etc. Naast werving en selectie zet Board Refreshment zich in voor continue kennisontwikkeling op gebied van corporate governance en toezicht. We mengen ons dan ook regelmatig in het publieke debat.

Vanuit onze missie en werkwijze voldoen we eigenlijk al aan de Executive Search Code en we hechten veel waarde aan zoveel mogelijk transparantie in de wereld van Executive Search. De Executive Search Code dwingt search bureaus naar een stuk transparantie. Een goede ontwikkeling wat ons betreft waar we graag aan mee doen.

Tijd voor brede diversiteit in de Raad van Commissarissen

Diversiteit gaat verder dan alleen man-vrouwverhouding. Denk aan etnische diversiteit, leeftijdsdiversiteit en vertegenwoordiging van ‘ongebruikelijke’ maar broodnodige vakgebieden als IT. Maar ook de diversiteit in netwerken die mensen kunnen beslaan.

Er zijn binnen een RvC/RvT vaak maar een beperkt aantal stoelen beschikbaar en elke organisatie heeft haar eigen behoefte binnen de samenstelling van de RvC/RvT. De wensenlijst aan die samenstelling is enorm. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het beperkt aantal stoelen, zouden we veel meer hebben aan een begrenzing van overeenkomsten dan een minimum van een bepaald diversiteitskenmerk. Anders gezegd, de zoektocht starten vanuit de gedachte van complementariteit.

Laat ieder lid een unieke bijdrage leveren en laat de enige overeenkomst zijn dat ze de maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor het bestaan en acteren van de desbetreffende organisatie.

Geen diversiteit zonder inclusiviteit (en onboarding)

Diversiteit in de samenstelling is eerste stap, maar om daar daadwerkelijk de vruchten van te kunnen plukken is effectief functioneren van alle leden cruciaal. Om de toegevoegde waarde van een nieuw lid volledig te benutten is goede onboarding van cruciaal belang. Onboarding is het geheim voor een goede start voor elke toezichthouder/commissaris in een nieuwe rol. Daar ligt een belangrijke taak voor zowel het nieuwe lid als ook bij de Raad en de organisatie. Een opdracht is voor ons eigenlijk pas af als een nieuw lid een gewaardeerd onderdeel vormt van de RvC/RvT.

Uw commitment vastleggen?

Onderteken ook de code

Deel dit artikel: