Overslaan en naar de inhoud gaan

PWC - Winnaar Talent naar de Top Diamant Award Culturele diversiteit

  • Organisatie: PwC
  • Sector: Consultancy – organisatie/HR
  • Totaal: 5.444 medewerkers
  • 40% vrouwen in de top
  • Streefcijfer:15% cultureel in de top en 9% cultureel in de subtop in 2025

Wat leidt bij PwC tot meer culturele diversiteit in de top?

PwC voert al jaren gericht beleid om de inclusieve cultuur te versterken en de organisatie diverser te maken. Dat beleid wordt aangestuurd en gedragen door de Raad van Bestuur en is een organisch onderdeel van PwC geworden.

“Het omslagpunt kwam toen we de ‘D’ en ‘I’ van Diversity & Inclusion omdraaiden naar Inclusion & Diversity. Diversiteit is namelijk de uitkomst van de focus op een inclusieve cultuur.”

Ad van Gils,  Voorzitter Raad van Bestuur PwC NL

Om dit te realiseren, richten wij ons op het waarderen van elkaars verschillen en het creëren van verbinding. Hiervoor hebben we diverse programma’s, training- en coachingstrajecten, netwerken en dialoogsessies om elkaar te inspireren en bewust te worden van eigen gedrag. Daarnaast monitoren wij onze culturele instroom, doorstroom en uitstroom en hebben wij ambitieuze streefcijfers om de culturele diversiteit te vergroten in de hele organisatie.

PwC doet mee aan het Cross Mentoring programma en het Boardroom Coaching programma van Talent naar de Top.

“Je moet nadrukkelijk samenwerken met HR, maar het moet de verantwoordelijkheid zijn
van de voorzitter. Dat maakt echt het verschil.”

Astrid Tebberman,  Director Transformatie PwC NL

Business case meer culturele diversiteit in de top

Onze purpose is bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen. Een inclusieve cultuur is een voorwaarde voor het kunnen realiseren van onze purpose. Vertrouwen wordt namelijk gecreëerd wanneer iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Daarnaast hebben wij, om belangrijke problemen te kunnen oplossen, verschillende perspectieven, talenten en ideeën nodig. Wij willen een toonaangevende organisatie zijn voor inclusie en diversiteit en daarmee een organisatie waarin divers talent graag komt werken en zich thuis voelt. Wij geloven dat de kwaliteit van onze organisatie toeneemt als wij steeds diverser worden en onze cultuur inclusiever. Wij kunnen dan beter in verbinding staan met elkaar, onze klanten beter bedienen en ons beter verbinden met de maatschappij.

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

Het Charter Talent naar de Top helpt ons om scherp te blijven op ons inclusiebeleid en te blijven leren van andere organisaties. Inclusie & diversiteit is iets waar wij met elkaar aan werken. Het Charter biedt een groot platform om onze krachten te bundelen.

PWC - Winnaar Talent naar de Top Diamant Award Culturele diversiteit

Deel dit artikel: