Overslaan en naar de inhoud gaan

UMC Utrecht - Talent naar de Top Diamant winnaar 2019

UMC Utrecht

  • sector: gezondheids- en welzijnszorg
  • 10.620 medewerkers
  • in de top: 24% medisch, 41% vrouwen wetenschappelijk, 47% vrouwen management
  • streefcijfer: 35% vrouwen in de top wetenschappelijk en medisch, 50% vrouwen in de top wetenschappelijk in 2020

Wat leidt bij UMC Utrecht tot meer vrouwen in de top?

In 2018 heeft het UMC Utrecht het beleid voor Diversiteit & Inclusie voor de beleidsperiode 2016-2020 verder uitgewerkt in de praktijk. Er zijn toen opnieuw doelstellingen en acties geformuleerd. Diversiteit wordt breder gezien dan alleen genderdiversiteit: ook afkomst, geaardheid, culturele diversiteit, generatiemanagement en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vallen eronder. Het UMC Utrecht bouwt voort op de ‘lessons learned’ en de successen van diversiteit & inclusie uit vorige beleidsperiodes. Er is veel aandacht voor de wetenschappelijke populatie, waarbij vooral wordt gestuurd op aandacht voor vrouwelijk talent bij hooglerarenbenoemingen. Het speciale programma voor vrouwelijk wetenschappelijk talent, het Steyn Parvé programma, is in 2017 opnieuw gestart en heeft in de afgelopen anderhalf jaar 50 talentvolle vrouwelijke wetenschappers verder geholpen in hun ambitie en carrière. Aan dit programma werken 45 hoogleraren en divisiemanagers mee als mentor van de deelnemers. Voor twee deelnemers is de benoeming tot hoogleraar al een feit.

UMC Utrecht - Talent naar de Top Diamant winnaar 2019

Deel dit artikel: