Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroom & Van den Heuvel - Vrouwen aan de top

Vroom & Van den Heuvel executive search & interim professionals

Wie zijn jullie?

Met een team van 24 professionals richten wij ons al meer dan 30 jaar op de bemiddeling van zowel vaste als tijdelijke (interim) posities voor Directies, Management en ervaren Specialisten. Omdat wij geloven in vakmanschap werken we binnen Vroom & Van den Heuvel Executive Search & Interim Professionals vanuit 6 expertgebieden, met daarbinnen teams van ervaren en toegewijde consultants.

Tot onze expertgebieden behoren Directie, HR & Change, Banking & Investments, Finance & Control, Sales & Marketing en Risk & Compliance. Onder onze (internationale) opdrachtgevers bevinden zich corporates, professional services en financial services organisaties, middelgrote (familie of PE owned) bedrijven, retailers, scale ups en unieke nichespelers over de verschillende sectoren heen.

We zijn professionals die out of the box durven te denken. We willen voorop blijven lopen in ons vak en als deskundige, verrassende adviseurs te boek staan. In onze dienstverlening gaan we dan ook verder dan het realiseren van een match. Het geven van eerlijke loopbaanadviezen, het aanreiken van netwerken, het delen van expertise en het zorgdragen voor maatwerk onboarding programma’s zijn daarvan enkele concrete voorbeelden. Voor meer informatie zie www.vroomheuvel.com.

Levels is ons talentenplatform/onze kweekvijver voor young professionals. Voor 2e en 3e loopbaanstappers koppelen we drive, dromen en durf aan de mooiste banen.  Maar we bieden young professionals ook een plek en het netwerk om achter die dromen te komen en deze te delen met anderen.

Tussen Vroom & Van den Heuvel en Levels bestaat een nauwe samenwerking, zo ontwikkelen wij momenteel een nieuwe propositie gericht op ‘Digital Future Executives’. Zie www.levels.nl.

Staybright is de joint venture van Vroom & Van den Heuvel, executive search & interim professionals en BeBright, strategie & innovatie consultant binnen de zorg. Vanuit StayBright combineren wij op een unieke wijze onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van recruitment & interim management, onze visie op de inrichting van een duurzame zorgsector, alsook onze expertise op het gebied van transformationeel leiderschap. 

StayBright ondersteunt ziekenhuizen en zorginstellingen met de rekrutering van interim managers en sleutelpersonen (Bestuurders, Directies, Toezichthouders) teneinde succesvol sturing te kunnen geven aan steevast uitdagende en complexe transformaties. Zie www.staybright.eu.

Wat is de aanleiding geweest om de Executive Search Code te ondertekenen, waarom juist nu?

We zijn ons als bureau al langer bewust van het belang van diversiteit en proberen ons zelf, maar ook onze opdrachtgevers hier op uit te dagen. We hebben de afgelopen jaren meerdere malen vrouwen bemiddeld in topposities, een aantal staat ook genoemd in jullie benoemingen. We kregen als bureau concreet de vraag waarom wij ons niet aan de Executive Search Code gecommitteerd hebben. In de praktijk hebben we ons hier aan gecommitteerd, maar we denken dat het ook goed is om dit aan de buitenwereld te laten zien middels jullie organisatie.

Hoe gaan jullie invulling geven aan de commitments?

Door zowel aan de kandidatenzijde als aan de klantenzijde hier bewust mee om te gaan en bij klanten/opdrachtgevers die hier nog niet mee bezig zijn actief de vraag hierover te stellen en de dialoog aan te gaan.

Hebben jullie zelf al actie ondernomen, waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op een aantal plaatsingen van topvrouwen in 2020 op eindverantwoordelijke posities.

Wat betekent diversiteit voor jullie als bureau?

Diversiteit is voor ons bureau een breder begrip dan alleen man-vrouw. Diversiteit gaat voor ons veel verder en behelst onder meer culturele diversiteit. Het is voor ons vanzelfsprekend dat diversiteit in een team/organisatie van toegevoegde waarde is. Een divers team met verschillende achtergronden, inzichten en ervaringen kan een organisatie helpen om tot betere oplossingen te komen.

Nu jullie zelf ook een streefcijfer hebben gesteld, wat vinden jullie eigenlijk van het quotum?

Wij vinden het belangrijk dat vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen. We merken bij onze opdrachtgevers dat dat steeds meer het geval is. Toch zien we met name op directieposities nog overwegend mannen aan de top. Een quotum kan helpen om een en ander te versnellen, maar er zitten ook andere kanten aan als je het te rigide inzet.

Hoe ziet aankomend jaar er voor jullie uit met betrekking tot acties rondom diversiteit & inclusie?

We leiden onze consultants op om hier bewust mee om te gaan in de zoektocht naar kandidaten en we adviseren en stretchen waar nodig onze opdrachtgevers om open te staan voor in hun ogen niet standaard profielen. Inclusie is uiteraard ook van wezenlijk belang. We bieden een onboarding programma aan en adviseren en begeleiden onze opdrachtgevers bij de onboarding van onze kandidaten. Ons streven naar duurzame plaatsingen is hierin een drijfveer.

Uw commitment vastleggen?

Onderteken ook de code

Deel dit artikel: