Overslaan en naar de inhoud gaan

Wesselo - Winnaar Executive Search Award 2023

  • sector: executive search
  • team van 2 partners, 1 senior consultant en meerdere associés
  • streefcijfer longlist: 50% vrouwen

Wesselo gelooft in de kracht van de publieke sector als spil van de samenleving. Een sector die het leven van ons allemaal raakt en vaak ook maakt. Een sector waar de juiste persoon op de juiste plek impact en ‘public value’ heeft. Daarom werken wij dagelijks aan onze missie ‘create public value’. We doen dat al ruim 25 jaar met gedrevenheid. Onze vertrouwde aanpak is gericht op het zien van nieuwe kansen. Onze ambitie en commitment is het succes van Wesselo.

Diversiteit

We onderschrijven het belang van diversiteit. Letterlijk met de ondertekening van de Executive Search Code van Talent naar de Top. Maar vooral ook in de praktijk. Verschil in geslacht en cultuur, maar ook in competenties, generaties en kennis komt het functioneren van een organisatie ten goede, maakt de resultaten aantoonbaar beter en de besluitvorming van besturen en directies evenwichtiger. En ja, die kandidaten zijn te vinden. waarschijnlijk kennen we ze al.

Wat levert het op?

De kwaliteit van toezicht, bestuur en management wordt versterkt door een divers samengesteld team. De governance wordt versterkt als vanuit diverse perspectieven gekeken wordt naar de ‘staat van een instelling’ en de strategische opgaven die er liggen. Diversiteit definiëren wij breed, zowel gender, alsook leeftijd, opleidingsniveau en culturele en sociale achtergrond. De professionaliteit binnen een organisatie wordt groter door een open blik en andere zienswijzen. Verschillend kijken vanuit meerdere invalshoeken is ook diversiteit. Het resultaat daarvan is dat organisaties beter gaan functioneren, meer toegerust op hun opdracht en taak van vandaag en morgen.

Waarom werkt de Executive Search Code?

De Executive Search Code erkent en agendeert de belangrijke rol die (executive) search bureaus vervullen bij het realiseren van meer diversiteit in topposities. Door strategische vraagstukken vanuit een diverse perspectieven te benaderen wordt de professionaliteit versterkt. Dit komt de kwaliteit van de publieke functie ten goede. Diversiteit is een strategische factor voor een goede besluitvorming en de performance van bedrijven, instellingen en overheden. De code zorgt voor blijvende aandacht voor diversiteit.

Deel dit artikel: