Overslaan en naar de inhoud gaan

Culturele diversiteit aan de top

De Alliantie Culturele Diversiteit in de Top is een samenwerking tussen een aantal partijen, waaronder SER, Diversiteit in Bedrijf, Talent naar de Top, Agora en NL2025Etnische Zaken Vrouw Nederland en The Other Network

Samen voeren we een breed scala van activiteiten uit met als doel om culturele diversiteit in de top van Nederlandse organisaties en bedrijven verder te bevorderen. Dit is belangrijk voor maximale sociale cohesie en het benutten van al ons economisch potentieel in Nederland. 

Vacante posities

De organisaties vermeld op deze pagina onderstrepen het belang van meer culturele diversiteit aan de top. Onderstaande posities staan open voor cultureel talent om meer instroom op topposities te realiseren. 

Heeft u bestuurlijke ervaring of ervaring op het gebied van senior management? Bent u toe aan een nieuwe stap? De vacante posities van onderstaande bedrijven staan open voor cultureel talent met relevante werkervaring in het bedrijfsleven of (semi)publieke organisaties in een rol op bestuurs-, directie- of executiveniveau. 

De Alliantie nodigt u van harte uit om te reageren. Kent u anderen voor wie dit interessant kan zijn? Stuur dit vooral door in uw netwerk. Kom vooral terug op deze pagina, want er komen regelmatig vacante posities bij.

Vragen over dit initiatief? Neem contact op met Tim van den Enden via tim.van.den.enden@nl2025.nl

ABN AMRO

Diverse achtergronden en gezichtspunten maken ons sterker.  Met diverse teams komen we tot creatievere en innovatievere oplossingen voor onze klanten. Diversiteit zien wij niet alleen als onze maatschappelijke plicht, maar als noodzaak om relevant te blijven als bank. 

Contactpersoon:
Nicole Bottger     
nicole.bottger@nl.abnamro.com

De Nederlandsche Bank

DNB streeft naar een divers medewerkersbestand met een goede aansluiting bij de maatschappij.  Diversiteit zorgt zo voor meer herkenbaarheid en dit versterkt het draagvlak voor ons werk. Diversiteit helpt ons ook om ons werk beter te doen.  Met elkaar zorgen we er voor dat collega’s van diverse achtergronden zich welkom voelen.

Contactpersoon:
Jacoby Mensinga
j.m.h.mensinga@dnb.nl

 

Google

Google’s mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. When we say we want to build for everyone, we mean everyone. To do that well, we need a workforce that’s more representative of the users we serve. That’s why we’ve embraced a refreshed and accelerated approach to diversity and inclusion. 

Contactpersoon:       
Olivier van Arkel  
ovanarkel@google.com  
06-27627762

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een personeelsbestand dat een relevante afspiegeling vormt van de beroepsbevolking. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit binnen onze organisatie tot betere resultaten en een betere werkomgeving leidt. Diversiteit zorgt ervoor dat vraagstukken vanuit meerdere kanten en perspectieven worden belicht waardoor de kwaliteit én de acceptatie van de gekozen oplossing toeneemt. 

Contactpersoon:
Erwin Kamphuis - Adviseur recruitment
recruitment@portofrotterdam.com

NPO

 

Contactpersoon:
Marieke Polman
Marieke.Polman@npo.nl

ProRail

De prestaties van ProRail kunnen alleen neergezet worden met de kwaliteiten, talenten én de diversiteit van alle ProRailers samen.

Stakeholdermanager Programmadirectie ERTMS
Configuratiemanager Programmadirectie ERTMS
Inkoper/Tendermanager
Adviseur compliance

Contactpersoon:
Rachelle van Daalen - Pluijmen
rachelle.vandaalen@prorail.nl
06-27883355

Rabobank

De Rabobank gelooft in de kracht van diversiteit en voert een actief diversiteitsbeleid. Bij de samenstelling van teams is diversiteit het uitgangspunt, omdat we alleen op die manier onze klanten het beste kunnen bedienen. Diversiteit hoort bij onze maatschappelijke positie.

IT Delivery Manager

Contactpersoon:
Roeli Pot
Diversity@rabobank.nl

Randstad

One of Randstads mission is to ensure fairness, equality and diversity in attracting, hiring, compensating, motivating and promoting a top performing workforce. We strive to know and understand the development needs of our employees while delivering innovative programs meeting these needs. As an organization, Randstad works to mirror the rich diversity of the communities in which we live and work. A working environment in which everyone can and may be themselves is part of this. Be welcome at Randstad, Human Forward.

Contactpersoon: 
Esther van Petegem
esther.van.petegem@randstadgroep.nl

UMC Utrecht

We geloven erin dat door een inclusieve organisatie te zijn, wij het beste uit onze mensen halen en dat is weer het beste voor onze patiënten. Op de juiste manier oog hebben voor verschil en daar samen sterker en beter van worden.

Contact:
M. van Wijk
m.vanwijk-2@umcutrecht.nl
06-27744198

Universiteit van Amsterdam

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.
 

Vrije Universiteit Amsterdam

Diversiteit draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Het betrekken van verschillende perspectieven helpt ons bij de analyse en het oplossen van complexe (maatschappelijke) vraagstukken. 

Hieronder de koploperbedrijven die het belang van culturele diversiteit aan de top onderschrijven:

In samenwerking met: