Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Talent naar de Top

Talent naar de Top is een stichting met een maatschappelijke doelstelling: de top van het bedrijfsleven in Nederland ‘inclusiever’ maken. Om dit te bereiken zijn we al 25 jaar partner van organisaties om de voordelen van gender- & culturele diversiteit te benutten. Met succes: elk jaar zien we een stijging van het aandeel vrouwen in de top bij organisaties  die het Charter Talent naar de Top ondertekenden. Zij scoren daarmee aanmerkelijk beter dan organisaties die niet zijn aangesloten.

Diversiteit & inclusie zijn geen trend, maar noodzaak. Maatschappelijke ontwikkelingen maar ook wetenschappelijk onderzoek wijzen uit dat organisaties hiermee goede resultaten boeken zoals het verhogen van de medewerkers betrokkenheid, bedrijfsresultaten, innovatie en het productiever maken van een team.

Wat kunnen we voor uw organisatie betekenen?

Waar uw organisatie ook staat op het gebied van D&I, wij kunnen u in alle fasen helpen diverser en inclusiever te worden en impact te maken op zowel organisatie, team- & individueel niveau. Dit doen we met bewezen effectieve & concrete instrumenten zoals onze Monitor, Cross company mentoring programma's & gerichte trainingen.

Cross Company programma's

Boardroom Coaching & Cross Mentoring zijn onze jaarlijks programma's die hebben bewezen dat netwerken en sparren met effectief is voor de doorstroom van vrouwelijke executive potentials op weg naar de boardroom.

Monitor Talent naar de Top

De jaarlijkse monitor onderzoekt de voortgang van het aandeel vrouwen in de top, subtop en in de totale organisatie van charterondertekenaars. Ondertekenaars committeren zich aan duidelijk meetbare doelstellingen en laten zich elk jaar monitoren op de behaalde resultaten door de onafhankelijke commissie Monitoring Talent naar de Top.

Lees verder & download het rapport van 2023

Charter & Monitor

Sinds 2008 monitoren wij jaarlijks onze Charterorganisaties op de kwantitatieve én kwalitatieve voortgang van gender- & culturele diversiteit. Sinds 2021 ook de mate van inclusie. Door mee te doen aan het Charter weten organisaties precies waar op in gezet moet worden om resultaten te boeken.

Trainingen

Empowerment, bewustwording en inclusief leiderschap zijn onmisbare schakels in het realiseren van meer diversiteit & inclusie. Om hier invulling aan te geven, ontwikkelen we trainingen op maat.

Meer weten

Topvrouw van het Jaar

De jaarlijkse verkiezing van de Topvrouw van het Jaar heeft als doel een platform te creëren waarop vrouwelijke directieleden van Nederlandse bedrijven en organisaties aandacht krijgen, zichtbaar zijn en daarmee een functie als rolmodel kunnen vervullen. 

 

Lees meer

Onze community

Organisaties kunnen zich aansluiten bij onze community. Wij zorgen ervoor dat deze voorhoede elkaar ontmoet, inspireert en motiveert. Alles om bij te dragen aan talentontwikkeling en inclusief leiderschap binnen uw organisatie, zonder dat u zelf ‘het wiel hoeft uit te vinden'. Meer dan 300 organisaties zijn reeds aangesloten.

Deze organisaties gingen u voor

Nieuwe ondertekenaar!

Lees verder