Overslaan en naar de inhoud gaan

Executive search code

De Executive Search Code (‘Code’) erkent de belangrijke rol die (executive) search bureaus vervullen bij het realiseren van meer diversiteit in topposities. Diversiteit is een strategische factor voor een goede besluitvorming en de performance van bedrijven, instellingen en overheden. Bureaus die deze Code ondertekenen dragen daarmee bij aan het bedrijfseconomische én maatschappelijke doel: meer vrouwen in topposities.

Commitments

  • Selecteren op zowel masculiene als feminiene kwaliteiten
  • Streven naar een minimum percentage vrouwen voor een long & short list
  • Tonen dat er wordt gewerkt aan de verbetering van diversiteit op topniveau.
  • Jaarlijkse monitoring op de bijdrage die wordt geleverd aan de vergroting van diversiteit in topposities

Monitoring

De searchbureaus hebben in 2022 gemiddeld 48% vrouwen als streven gehanteerd bij het samenstellen van de long list en short list voor topposities. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De streefpercentages variëren tussen minimaal 25% en maximaal 100%. Van alle kandidaten die zij voor een longlist hebben voorgedragen was gemiddeld 45% vrouw, veel meer dan vorig monitoringjaar (30%). Voor de shortlist werden in totaal 47% vrouwen voorgedragen, vergelijkbaar met vorig jaar (48%). Van het totaal aantal plaatsingen was 48% vrouw, vergelijkbaar met vorig jaar. In 2022 werden dus verhoudingsgewijs evenveel vrouwen voorgedragen als geplaatst. Van alle plaatsingen door bureaus op rvb-posities is gemiddeld 39% vrouw, veel minder dan vorig jaar (55%). Van alle plaatsingen op rvc/rvt-posities is gemiddeld 54% vrouw (vorig jaar 59%).

Lees meer

Deze bureau's gingen u voor

Uw commitment vastleggen?

Onderteken ook de Code