Overslaan en naar de inhoud gaan

Executive search code

De Executive Search Code (‘Code’) erkent de belangrijke rol die (executive) search bureaus vervullen bij het realiseren van meer diversiteit in topposities. Diversiteit is een strategische factor voor een goede besluitvorming en de performance van bedrijven, instellingen en overheden. Bureaus die deze Code ondertekenen dragen daarmee bij aan het bedrijfseconomische én maatschappelijke doel: meer vrouwen in topposities.

Commitments

Selecteren op zowel masculiene als feminiene kwaliteiten

Streven naar een minimum percentage vrouwen voor een long & short list

Tonen dat er wordt gewerkt aan de verbetering van diversiteit op topniveau.

Jaarlijkse monitoring op de bijdrage die wordt geleverd aan de vergroting van diversiteit in topposities

Monitoring

De jaarlijkse monitoring van de Executive Search Code (ESC) geeft inzicht in hoe executive searchbureaus zich in de praktijk inzetten voor de benoeming van vrouwen in topfuncties en welke resultaten zij hierbij boeken. In 2021 hebben bureaus gemiddeld 49% vrouwen als streven gehanteerd bij het samenstellen van de long list en short list voor topposities, vergelijkbaar met vorig jaar. Van alle kandidaten die zij voor een longlist hebben voorgedragen was gemiddeld 30% vrouw, veel lager dan vorig monitoringjaar (42%). Maar de monitor laat ook zien dat in 2021 50% van het totaal aantal plaatsingen vrouwen betrof en dat is meer dan vorig jaar (46%). Er werden dus verhoudingsgewijs minder vrouwen voorgedragen maar meer vrouwen geplaatst.

Lees meer

Deze bureau's gingen u voor

Uw commitment vastleggen?

Onderteken ook de Code