Overslaan en naar de inhoud gaan

8 executive search bureaus ondertekenen de code

Nieuwsbericht

Op 20 maart hebben Kamran International, Klaus Schmitt & Partners, 360Careers, Corporate Casting, Corsten en Corsten, Capita Selecta, Groen van Solinge & Partners en Stanton Chase de Executive Search Code ondertekenend, waarmee het aantal ondertekenaars in totaal op 31 komt.

De executive search bureaus die de Executive Search Code ondertekenen – en zich daarmee vrijwillig committeren aan een actieve rol bij de benoeming van vrouwen in topposities – worden vanaf nu ook jaarlijks gemonitord op naleving van hun inzet. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de aanbeveling die werd gedaan in de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017.

 

Over de Executive Search Code

De Executive Search Code bestaat sinds 2015 en bevat negen commitments, zoals het streven naar een minimum percentage vrouwen op long lists en het goed begeleiden van vrouwelijke kandidaten tijdens het wervings- & selectieproces. De jaarlijkse monitoring zal meer inzicht geven in hoe deze bureaus zich daadwerkelijk inzetten voor dit commitment.

Lees meer

Aanbeveling Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017

Met monitoring op de Code komt de Stichting Talent naar de Top tegemoet aan de aanbeveling uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. Daarin stond: ‘Executive search bu­reaus moeten de Executive Search Code ondertekenen én naleven. Dat betekent onder meer zoeken naar gekwalificeerde en benoembare vrouwen, ook buiten de gebruikelijke netwerken, zorgen voor vol­doende benoembare vrouwen op de long list en zorgen voor een goede begeleiding van vrouwelijke kandidaten tijdens het proces.’ Het monitoren van de ondertekenaars op hun inzet draagt bij aan de naleving van de Code.

“Executive search bu­reaus moeten de Executive Search Code ondertekenen én naleven.”

Commissie Monitoring,  Talent naar de Top

Ondertekenaars

De Code werd al eerder ondertekend door: Boyden Global Executive Search, Chasse Executive Search, Confius Executive Search, De Vroedt en Thierry, Diemen & Van Gestel, Ebbinge & Company, Egon Zehnder, Holtrop Ravesloot, Partners at Work, the Executive Network, Van der Laan en Company, Vanderkruijs, WS&O Verhaar Eeuwijk, Yess International Consultants, Maes & Lunau, Leaders Trust, Spencer Stuart, N2Growth (voorheen Schaap & Partners Executive Search), Odgers Berndtson, Kienbaum, Amrop, Computer Futures en Wesselo & Partners.

Nulmeting
Om de huidige inzet in kaart te brengen, ontvangen de bureaus die vandaag ondertekenen een vragenlijst. Eerdere ondertekenaars ontvangen dezelfde vragenlijst met het verzoek die in te vullen. Er wordt onder andere gevraagd naar het aantal vrouwelijke kandidaten dat het bureau op de short list heeft geplaatst. En welke redenen er waren om niet voor een vrouw te kiezen. De resultaten van de nulmeting worden jaarlijks gepresenteerd als onderdeel van het rapport Monitor Talent naar de Top.

Executive Search Code aanvulling op Charter

De Code is een aanvulling op het Charter Talent naar de Top waarmee bedrijven zich vrijwillig committeren aan inzet voor meer vrouwen aan de top. De werving en selectie is een belangrijk element bij het verkrijgen van een goede m/v-verdeling in de raden van bestuur en raden van commissarissen. Om die reden ontwikkelden wij deze Code en nemen we, wederom met behulp van een onafhankelijk onderzoeksbureau, de monitoring op ons.

Uw commitment als executive search bureau vastleggen?

Onderteken ook de Code

Deel dit artikel: