Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerkingspartners

Talent naar de Top heeft een vast kernteam en werkt samen met diverse organisaties, freelancers, trainers, acteurs en wetenschappers.

Europees netwerk voor meer topvrouwen

EWoB is een not-for-profitorganisatie met als visie de creatie van een uniek netwerk van grote aangesloten organisaties in Europese landen die allemaal samenwerken om hetzelfde doel te realiseren, namelijk een gebalanceerde vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur.

Bekijk

Keten Inclusief Werkgeverschap

Met een aantal organisaties hebben we de handen in ineen geslagen en vormen de “Keten Inclusief Werkgeverschap”, te weten SER Topvrouwen, Talent naar de Top, Topvrouw van het Jaar, Equileap en WOMEN Inc.  De keten Inclusief Werkgeverschap zet zich in om bedrijven en de overheid te ondersteunen om stappen te zetten op het gebied van diversiteit en inclusie.

Het startschot was in 2018 waar Hoekstra startschot gaf voor het initiatief #Equality2020, een oproep voor meer man/vrouwbalans in de top van het bedrijfsleven. Vervolgens is er actief gewerkt aan de invoer van de wetgeving per 1 januari 2022 ten aanzien van het quotum voor beursgenoteerde organisaties en de streefcijfers voor de grootste 5000 organisaties.

Gezamenlijk kunnen de ketenpartners organisaties ondersteunen en faciliteren bij het ontwikkelen van ambitieuze en effectieve plannen van aanpak en de implementatie ervan.

SER Topvrouwen

SER Topvrouwen onderschrijft het belang van een groter aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen mede te versnellen werd eind 2014 Topvrouwen.nl geïnitieerd door het Ministerie van OCW en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Om vervolg te geven aan dit initiatief is in februari 2016 Stichting Topvrouwen opgericht, inmiddels actief als SER Topvrouwen en onderdeel van het SER-programma Diversiteit en Inclusie.

Bekijk

WomenInc.

WOMEN Inc. verbetert sinds 2005 de positie van vrouwen in Nederland. Wij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse.

Bekijk

Equileap

Equileap is een onafhankelijke, gespecialiseerde gegevensprovider met een breed scala aan genderstatistieken. Hun doel is om het proces van vooruitgang ten opzichte van gendergelijkheid te versnellen.

Bekijk

Topvrouw van het Jaar

Topvrouw van het Jaar heeft als doel een platform te creëren waarop vrouwelijke directieleden van Nederlandse bedrijven en organisaties aandacht krijgen, zichtbaar zijn en daarmee een functie als rolmodel kunnen vervullen.

 

Bekijk

De kracht van het netwerk

WIFS richt zich op vrouwen en organisaties in de top van de financiële sector. WIFS heeft als missie om een betere balans te creëren tussen masculiene en feminiene waarden in de financiële sector. Deze sluit mooi aan bij onze missie om diversiteit en inclusiviteit in de top de norm te maken.

Bekijk

Acteurs

Voor onze trainingen en bijeenkomsten werken we samen met Ingeborg Ansing, Alyt Damstra, Jaap Postma, Job Redelaar, Elisa van Riessen, Floris van Tilburg en Herman Zumpolle.