Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Talent naar de Top

Talent naar de Top is een stichting met een maatschappelijke doelstelling: de top van het bedrijfsleven in Nederland ‘inclusiever’ maken. Om dit te bereiken zijn we al 25 jaar partner van organisaties om de voordelen van gender- & culturele diversiteit te benutten. Met succes: elk jaar zien we een stijging van het aandeel vrouwen in de top bij organisaties die bij ons aangesloten zijn. Zij scoren daarmee aanmerkelijk beter dan organisaties die niet zijn aangesloten.

In 2016 zijn twee toonaangevende stichtingen samengevoegd met samen meer dan 30 jaar ervaring op het vlak van diversiteit en inclusie.

Stichting Opportunity in Bedrijf, Advies en Opleidingen zijn opgericht in 1996 op initiatief van de Ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VNO-NCW en sinds 2001 een onafhankelijke stichting.

Stichting Talent naar de Top opgericht in 2007 op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het maatschappelijke veld, VNO-NCW en de SER.

Diversiteit & inclusie zijn geen trend, maar noodzaak. Maatschappelijke ontwikkelingen maar ook wetenschappelijk onderzoek wijzen uit dat organisaties hiermee goede resultaten boeken zoals het verhogen van de medewerkers betrokkenheid, bedrijfsresultaten, winst, innovatie en het productiever maken van een team.

Neem contact met ons op

Wat kunnen we voor uw organisatie betekenen?

Waar uw organisatie ook staat op het gebied van D&I, wij kunnen u in alle fasen helpen diverser en inclusiever te worden en impact te maken op zowel organisatie, team- & individueel niveau. Dit doen we met bewezen effectieve & concrete instrumenten zoals:

Trainingen & Cross Company programma's

Onze cross company mentoring programma's, Boardroom Coaching & Cross Mentoring.

Gerichte trainingen & advies gericht op het versterken van inclusief leiderschap.

Het Charter Talent naar de Top

Het Charter Talent naar de Top bevat richtlijnen en heldere afspraken die organisaties helpen om doelgericht te werken aan duurzame en effectieve resultaten. Door het Charter te ondertekenen, leggen organisaties hun commitment en doelstellingen vast. Vervolgens monitoren wij hen jaarlijks op hun voortgang.

Deelnemen aan het Charter toont commitment, geeft inzicht in waar men staat ten opzichte van anderen, geeft een netwerk en aanknopingspunten voor verdere verbetering. De monitor laat niet alleen de performance in cijfers zien maar ook onderliggende kwalitatieve factoren. Inmiddels laten charterorganisaties zich ook breder monitoren op culturele diversiteit.

Lees meer

Community

Organisaties die bij ons zijn aangesloten, worden automatisch lid van onze  Community, de voorhoede van bedrijven in Nederland die elkaar inspireert, motiveert en van elkaar leert om werk te maken van diversiteit en inclusie. Meer dan 277 organisaties zijn reeds aangesloten.