Overslaan en naar de inhoud gaan

Trainingen Diversiteit & Inclusie

Inclusief leiderschap en diversiteit zijn bewezen succesfactoren in organisaties. Onderzoek toont aan dat moderne, succesvolle leiders een mix van masculiene en feminiene leiderschapsstijlen tot hun beschikking hebben en toepassen. Dit zorgt voor diversiteit en maakt het mogelijk om organisatiedoelen te bereiken. Om optimale resultaten te behalen in onze trainingen, verbinden we theorie met praktijk en inzicht met gedrag.

Aanbod trainingen:

 • Inclusief Leiderschap
 • Inclusieve selectie en beoordeling
 • Dialoog sessies Inclusie
 • Unconscious bias awareness sessie: "Je gaat het zien als je het doorhebt"
 • Interculturele communicatie vaardigheden
 • Female empowerment programma: “Manage your Career”
 • Diversiteit en Inclusie als HR strategie
 • Effectief mentorschap
 • Keynote of webinar
 • (Online) Coaching
Lees meer

Masterclass Diversiteit & Inclusie

Diversiteit en inclusie zijn van belang voor organisaties omdat bredere perspectieven leiden tot betere besluitvorming. En omdat het bijdraagt aan de sociale verantwoordelijkheid van organisaties. Maar het gaat niet vanzelf, het vraagt een heldere strategie en goed leiderschap.

Radboud Management Academy verzorgt in samenwerking met Talent naar de Top een masterclass Diversiteit & Inclusie. De masterclass geeft je in korte tijd inzichten en tools om deze onderwerpen verder te brengen in je organisatie. Voor meer informatie kijk op:

Meer weten

Onze trainers

Wij werken met deskundige trainers. Gepokt en gemazeld in het trainersvak als procesbegeleider en facilitator en tegelijk gedegen kennis en ervaring met het D&I vakgebied, Die combinatie maakt ons uniek. Binnenkort stellen wij ons team van trainers aan u voor!

Naast de bekende Talent naar de Top trainers Hélène BorgmanSandra Doelman en Gatra Peshtaz zijn dat nu ook Marline Williams, Caroline Pickard, Lennert Böhmer, & Marieke Visser.

Onze trainingen kenmerken zich door een aantal uitgangspunten:

 1. "Iedereen is biased” en dat is heel menselijk. Het gaat er veel meer om dat we met ons bewustzijn kunnen ingrijpen op cruciale momenten die ertoe doen voor diversiteit, zowel formele momenten als informele. Wie krijgt de leuke projecten bijvoorbeeld, of informeel: met wie deel je gemakkelijker informatie?
 2. Mensen verschillen niet alleen, we hebben ook veel overeenkomsten. Het is goed ons bewust te zijn van zichtbare en onzichtbare diversteit. Het bewustzijn dat niet iedereen denkt en handelt als jijzelf. En tegelijkertijd kan bewustzijn van overeenkomsten tussen mensen die op het eerste gezicht zo verschillend zijn heel verbindend werken.
 3. Geen diversiteit zonder inclusie maar ook geen inclusie zonder diversiteit. We weten allemaal: je kunt als organisatie heel hard werken aan meer diversiteit maar als er geen aandacht is voor inclusie dan werkt het niet. Mensen vertrekken weer omdat zij zich door allerlei subtiele processen niet gezien voelen door de omgeving.
 4. Waar we ook bij stil staan: In een groep met gelijkgestemden is het gemakkelijk je gezien en erkend te voelen en je eigenheid in te brengen. We kunnen dus de mate van inclusie van een organisatie of team alleen maar meten met een diverse populatie. Dat is de 'proof of the pudding'.

Met deze uitgangspunten met groepen aan de slag is actueel, spannend en inspirerend. Inclusie 2.0 gaat immers over ons allemaal. Dit betekent dat elke stem gehoord wordt.